Ceffylau gwedd, baneri a maes parcio gwag; sut mae’r Urban Rangers yn gwneud Llundain ychydig bach yn wylltach

Dyma Catherine, aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future o Brosiect Green Academies yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r Urban Rangers. Mae’r Urban Rangers yn grŵp o ieuenctid 14 i 20 oed sy’n cyfarfod ddwywaith yr wythnos ym Mharc Morden Hall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Maent yn dysgu sgiliau cadwraeth ymarferol ac yn […]

Read More
Beth yn y byd ydi prysgoedio

Dyma Rachel Bush, Swyddog Addysg a Lles gydag Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire, i esbonio pam mae pobl ifanc sy’n rhan o brosiect Milestones yn torri coed.                  ‘Does dim ots gennym ni am yr oerni, fe fyddwn ni’n dal i brysgoedio waeth beth yw’r tywydd.’ Nawr bod dyddiau oerach a thywyllach misoedd y gaeaf yn atgof […]

Read More
Dod yn diwtor cadw gwenyn

O fod yn wirfoddolwr i fod yn Llysgennad Ifanc Our Bright Future ac wedyn yn diwtor cadw gwenyn cymwys, mae Rachel yn rhannu ei phrofiadau fel rhan o Brosiect BEE You yn Blackburne House.  Roedd fy wyneb yn goch a ’mochau ar dân. Roedd pob owns o fy egni’n brwydro i ddal y dagrau oedd […]

Read More