Tudalen Fforwm Ieuenctid

null

Nawr yw ein hamser ni.

Mae’r Fforwm Ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc o bob un o’r 31 o brosiectau Our Bright Future. Mae’n gyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau bywyd a gwella eu CV, a hefyd yn gyfle i ymuno â Grŵp Llywio neu Banel Gwerthuso Our Bright Future. Cynlluniwyd yr ymgyrch ‘It’s #OurBrightFuture and we’re #OwningIt’ gan y Fforwm Ieuenctid sy’n cyfarfod yn flynyddol i lywio cyfeiriad y rhaglen. Mae’n gyfle gwych iddynt gyfarfod pobl ifanc debyg eraill o bob cwr o’r wlad a thrafod eu cynlluniau a’u syniadau ar gyfer yr ymgyrch. Edrychwch ar y lluniau yma o’r cyfarfod diwethaf!                
Photos ©JaneWarman