CYSYLLTU Â NI

Ar gyfer yr holl ymholiadau i’r cyfryngau, ewch i’n swyddfa’r wasg.

Mae manylion cyswllt aelodau unigol y tîm i’w gweld isod. Os nad ydych yn siŵr gyda phwy ddylech gysylltu, gallwch ddefnyddio’r ffurflen gysylltu, anfon neges i ourbrightfuture@wildlifetrusts.org neu ein ffonio ni ar 01636 670000.

 • Rheolwr y Rhaglen Mae Cath yn goruchwylio tîm Ein Dyfodol Disglair, yn...
 • Rheolwr Portffolio, Polisi ac Ymgyrchoedd          Mae Julia yn arwain...
 • Swyddog Cyllid Cynorthwyol Holly sy’n gofalu am gyllid Ein Dyfodol Disglair...
 • Swyddog Cyfathrebu    Laura sy’n rheoli holl weithgarwch cyhoeddusrwydd,...
 • Cydlynydd Rhannu Dysgu Gwella  Prif ffocws Nikki yw hwyluso rhannu...
 • Swyddog Cefnogi Gweinyddol    Mae Jane’n darparu cefnogaeth weinyddol gwbl...
 • Anna Heathcote

  Communications Officer

  Anna sy’n gyfrifol am holl gyhoeddusrwydd, cyfathrebu a gweithgarwch...

 Ni fyddwn byth yn rhannu eich data y tu allan i Ein Dyfodol Disglair a hoffem eich hysbysu am ein newyddion a digwyddiadau . Os nad ydych yn dymuno derbyn y wybodaeth hon , ticiwch y blwch hwn.