EIN POBL

null

Pwy ydym ni?

Mae Our Bright Future yn cael ei weithredu gan bartneriaeth o saith sefydliad o dan arweiniad Yr Ymddiriedolaethau Natur.
Mae gan y bartneriaeth fwy na 40 mlynedd o brofiad ar y cyd o reoli rhaglenni grantiau cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n dod i gyfanswm o bron i £300 miliwn. Mae gan y bartneriaeth enw da am rymuso pobl ifanc.
Ein sefydliadau partner yw’r Ganolfan ar gyfer Ynni Cynaliadwy, Y Gwirfoddolwyr Cadwraeth, y Cyngor Astudiaethau Maes, vInspired, Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog ac UpRising.
Mae cynrychiolwyr o bob un o’r sefydliadau hyn, a hefyd tri o bobl ifanc, yn aelodau o Grŵp Llywio Our Bright Future. Y Grŵp Llywio yw’r prif grŵp arweinyddiaeth ar gyfer Our Bright Future, gyda chyfrifoldeb am gefnogi’r Ymddiriedolaethau Natur i gyflawni amcanion Our Bright Future, sicrhau ei fod yn cael yr effaith orau posib a chreu gwaddol parhaus ar lefel y DU.
Rheolir a gweithredir pob un o’r 31 o brosiectau ym mhortffolio Our Bright Future gan wahanol asiantaethau a sefydliadau arbenigol.
  • Centre for Sustainable Energy
  • Field Studies Council
  • The Conservation Volunteers
  • The Wildlife Trusts
  • UpRising
  • vInspired
  • Yorkshire Dales Millennium Trust
With credits ready for use7
Ymddiriedolaeth Natur Avon, Partneriaeth Bryniau Belffast, Tŷ Blackburne, Y Ganolfan ar gyfer Ynni Cynaliadwy, Ymddiriedolaeth Natur Cernyw, Down to Earth, Ymddiriedolaeth Stiwardiaeth Falkland, Feedback, FoodCycle, Cyfeillion y Ddaear, Groundwork Llundain, Groundwork UK, Hill Holt Wood, Impact Arts, Learning Through Landscapes, Ymddiriedolaeth Dinas yr Amgylchedd Middlesbrough, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Probe (Hull), Y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol ar gyfer Pobl Ddall, Ymddiriedolaeth Natur Swydd Amwythig, St Mungo’s, Ulster Wildlife, UpRising, vInspired, Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerhirfryn, Manceinion a Gogledd Glannau Merswy, Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire, Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog, Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog.