EIN POBL

Mae ein pobl ifanc ni’n glyfar ac yn uchelgeisiol.

Maen nhw’n unedig a medrus.

Maen nhw’n gyffrous am y dyfodol,

Heb ofni herio.

Mae Ein Dyfodol Disglair yn cael ei weithredu gan gonsortiwm o wyth sefydliad o dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur. Gyda’n gilydd mae gennym ni fwy na 40 mlynedd o brofiad ar y cyd o reoli rhaglenni grant cymdeithasol ac amgylcheddol, yn werth cyfanswm o bron i £300 miliwn, ac enw da am rymuso a gweithio gyda phobl ifanc.

Ein sefydliadau partner amrywiol yw’r Ganolfan ar gyfer Ynni Cynaliadwy, The Conservation Volunteers, Field Studies Council, the Plunkett Foundation, vInspired, Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog ac UpRising.

Rheolir a gweithredir pob un o’r 31 o brosiectau ym mhortffolio Ein Dyfodol Disglair gan wahanol asiantaethau neu sefydliadau arbenigol.

  • Centre for Sustainable Energy
  • Field Studies Council
  • The Conservation Volunteers
  • The Wildlife Trusts
  • UpRising
  • vInspired
  • Yorkshire Dales Millennium Trust

Mae Fforwm Ieuenctid Ein Dyfodol Disglair yn cynnwys pobl ifanc o brosiectau Ein Dyfodol Disglair o bob cwr o’r DU. Yn cyfarfod wyneb yn wyneb unwaith y flwyddyn, mae aelodau’r Fforwm Ieuenctid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am beth sy’n digwydd yn y grwp drwy drafodaethau ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol. Maent yn trafod syniadau, barn a phrofiadau ac yn cydweithio fel eiriolwyr dros ymgyrch ehangach Ein Dyfodol Disglair.  

Syniadau a barn yr aelodau fydd yn dylanwadu ar gyfeiriad y Fforwm Ieuenctid yn ystod y misoedd nesaf, gan greu rhwydwaith o unigolion gyda meddylfryd amgylcheddol a dylanwadu ar y rhaglen Ein Dyfodol Disglair yn gyffredinol. 

Mae Fforwm Ieuenctid Ein Dyfodol Disglair yn cynllunio ac yn arwain ymgyrch ddigidol amgylcheddol. Bydd yr ymgyrch hon yn cynnwys ac yn rhoi gwybodaeth i eraill, yn cael effaith ac yn cynnig y profiad gorau posib i bawb cysylltiedig.   

Cyllidir Ein Dyfodol Disglair gan y Gronfa Loteri Fawr sy’n cefnogi dyheadau pobl sydd eisiau creu bywyd gwell i’w cymunedau ledled y DU. Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o’r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac am fuddsoddi mwy na £650 miliwn y flwyddyn mewn prosiectau iechyd, addysg, amgylcheddol ac elusennol.

Arweinir y 31 o brosiectau Ein Dyfodol Disglair unigol gan y sefydliadau canlynol, gyda llawer mwy o sefydliadau partner yn cymryd rhan ond heb eu rhestru yma:

UpRising, Ymddiriedolaeth Cyfeillion y Ddaear, Gwasanaethau Elusennol Undeb Myfyrwyr yr NUS, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Ganolfan ar gyfer Ynni Cynaliadwy (CSE), St Mungo’s, vInspired, yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol, Gweithredu dros Bobl Ddall, Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog, Prosiect Down to Earth, Probe (Hull) Limited, Ymddiriedolaeth Partneriaeth Bryniau Belfast, Ymddiriedolaeth Natur Cernyw, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Natur Swydd Amwythig, Groundwork UK, Ulster Wildlife, Global Feedback Limited, Falkland Stewardship Trust, Foundation for Social Entrepreneurs, Middlesbrough Environment City Trust Ltd, Hill Holt Wood, Ymddiriedolaeth Natur Avon, Impact Arts (Projects) Ltd, Blackburne House, Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn, Manceinion a Glannau Merswy, Ymddiriedolaeth Learning through Landscapes, Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog, Wiltshire Wildlife Trust Limited, Groundwork London.