Panel Gwerthuso Our Bright Future

Yn adrodd yn ôl at y Grŵp Llywio, mae’r Panel Gwerthuso’n sbarduno’r ymchwil a gwerthusiad rhaglen Our Bright Future.
Dyma gylch gwaith y Panel Gwerthuso:
  • gweithio gyda Rheolwr y Rhaglen i sicrhau bod yr amcanion gwerthuso’n cael eu cyflawni
  • derbyn, trafod a chyflwyno sylwadau ar adroddiadau rheolaidd gan bartneriaid gwerthuso allanol
  • darparu sylwadau a chyngor ar adroddiadau gwerthuso i’w cyhoeddi’n allanol
Cadeirir y Panel Gwerthuso gan aelod o’r Grŵp Llywio ac mae’n cynnwys pedwar o bobl sydd ag arbenigedd gwerthuso o sefydliadau’r consortiwm, dau berson ifanc, un cynrychiolydd o brosiect Our Bright Future sy’n gyfrifol am ddarparu gweithgarwch gwerthuso fel rhan o’i brosiect a chynrychiolydd o’r National Lottery Community Fund. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn chwarterol ac yn cynnal o leiaf un cyfarfod y flwyddyn gan ddewis prosiect fel lleoliad.
Aelodau’r Panel Gwerthuso
Renu London (National Lottery Community Fund
Arwen Greenwood (Cynrychiolydd Ieuenctid)
Fran Haswell-Walls (ERS)
Gail Smith (Yorkshire Dales Millennium Trust)
Jennie Comerford  (Field Studies Council)
Mair Smith (ERS)
Mikayla Jones (UpRising)
Nigel Doar  (The Wildlife Trusts)
Owen White (Collingwood Environmental Planning)
Joe Wyatt and Paul Thompson (Yorkshire Wildlife Trust)
Evaluation Panel