Oct 02, 2019 Anna Maggs 0 comments
Y mudiad ieuenctid amgylcheddol gorau i chi glywed amdano erioed

Tu ôl i ymgyrch enfawr Greta Thunberg sydd wedi hawlio’r penawdau – #YouthStrike4Climate – a’r protestiadau Gwrthryfel Difodiant, mae mudiad ieuenctid amgylcheddol ar lawr gwlad yn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn rhoi hwb i botensial pobl ifanc. Mae bron i 100,000 o bobl ifanc angerddol, medrus ac ymwybodol yn amgylcheddol […]

Read More
Jan 12, 2017 Anna Maggs 0 comments
Anna, pwy?

Mae eich Swyddog Cyfathrebu newydd wedi cyrraedd     Bore da ffrindiau, rydw i’n ysgrifennu atoch chi gyda bathodyn yr Ymddiriedolaethau Natur am fy ngwddw am y tro cyntaf. Mae’n ddiwrnod cyffrous! Ymddiheuriadau, mae fy mrwdfrydedd i wedi cael y gorau arna’ i. Gadewch i mi gyflwyno fy hun. Anna Heathcote ydw i, eich Swyddog Cyfathrebu newydd […]

Read More
In the beginning, there was a dead cat shark

A dyna ble rydw i nawr, yn gweithio ar un o brosiectau Ein Dyfodol Disglair o’r enw Arfordiroedd Gwyllt Cymru, yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru i warchod eu hardaloedd lleol. Rydw i’n gwybod bod y gair cadwraeth yn gallu codi ofn arnoch chi ond peidiwch â dychryn! Mae caiacio, snorcelu, arfordiro ac […]

Read More
May 05, 2016 Anna Maggs 0 comments
Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o arweinwyr

Stad yn Hammersmith yn Llundain; dydych chi ddim yn disgwyl llawer o wyrdd mewn lle felly. Ond mae’n digwydd. Yn gynharach eleni, fe wnes i gyfarfod pobl ifanc yno a oedd newydd ddechrau hyfforddi gyda Groundwork Llundain. Maen nhw eisoes wedi ei wneud yn lle gwell a mwy diogel i fyw ynddo. Fe ddywedodd un […]

Read More
Mar 17, 2016 Anna Maggs 0 comments
Nawr yw’n hamser ni

Mae cyswllt ein pobl ifanc ni â’r amgylchedd naturiol yn mynd yn llai a llai. Mae pobl erbyn hyn yn treulio mwy nag 80% o’u hamser dan do. Mae plant yn crwydro rhyw 300 llath ar gyfartaledd, nid y chwe milltir roedden ni’n ei gerdded bedair cenhedlaeth yn ôl. ’Dyw rhai o blant Cernyw heb […]

Read More
Mar 15, 2016 Anna Maggs 0 comments
Buddsoddi £33 miliwn yn y genhedlaeth nesaf o arweinwyr amgylcheddol

Dri mis wedi cytundeb newid hinsawdd Paris, mae mwy na 30 o sefydliadau’n defnyddio £33 miliwn o Gronfa’r Loteri Fawr i helpu pobl ifanc i gamu i’r adwy a chreu’r hyn y mae ganddynt hawl iddo: planed iach, economi ffyniannus a dyfodol mwy disglair. Gyda mwy na 50,000 o bobl ifanc yn gynulleidfa i’r rhaglen, […]

Read More