Dec 11, 2017 Jordan Havell 0 comments
Ymgyrch y môr yn mynd â Jordan i Rif 10

Enillodd Jordan Havell, 16 oed, Wobr Warden Natur Ymddiriedolaeth Natur Sir Lincoln am godi ymwybyddiaeth o forfilod caeth ar draeth. Ar ôl brwydro i achub llamhidydd ar draeth ger ei gartref, dosbarthodd boster gan Wasanaeth Achub Bywyd y Môr Deifwyr Prydain, yn rhoi gwybodaeth hanfodol i bobl pe baent mewn sefyllfa debyg. Hefyd cynlluniodd ei […]

Read More