Welcome to Blog

Crwydro a Mieri

Andy O’Callaghan, Swyddog Prosiect Ieuenctid gydag Ein Glannau Gwyllt, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Wrth i Ein Glannau Gwyllt baratoi ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru, roedd yn amser i’r gweithwyr datblygu ddechrau baeddu eu dwylo a dod i ddeall sut mae ymddiriedolaeth natur yn mynd ati i […]

Read More
Menter gymdeithasol a Growing Confidence – creu’r jig-so?

Dyma Ruth Hudson, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence, i rannu beth mae hi a’r tîm wedi ei ddysgu am fenter gymdeithasol Roedd tîm prosiect Growing Confidence Our Bright Future eisiau gweld sut gallai menter gymdeithasol fod o fudd i’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio â nhw. Ond, i ddechrau, roedd rhaid iddyn nhw ddeall mwy […]

Read More
In the beginning, there was a dead cat shark

A dyna ble rydw i nawr, yn gweithio ar un o brosiectau Ein Dyfodol Disglair o’r enw Arfordiroedd Gwyllt Cymru, yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru i warchod eu hardaloedd lleol. Rydw i’n gwybod bod y gair cadwraeth yn gallu codi ofn arnoch chi ond peidiwch â dychryn! Mae caiacio, snorcelu, arfordiro ac […]

Read More
May 05, 2016 Anna Maggs 0 comments
Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o arweinwyr

Stad yn Hammersmith yn Llundain; dydych chi ddim yn disgwyl llawer o wyrdd mewn lle felly. Ond mae’n digwydd. Yn gynharach eleni, fe wnes i gyfarfod pobl ifanc yno a oedd newydd ddechrau hyfforddi gyda Groundwork Llundain. Maen nhw eisoes wedi ei wneud yn lle gwell a mwy diogel i fyw ynddo. Fe ddywedodd un […]

Read More
Mar 17, 2016 Anna Maggs 0 comments
Nawr yw’n hamser ni

Mae cyswllt ein pobl ifanc ni â’r amgylchedd naturiol yn mynd yn llai a llai. Mae pobl erbyn hyn yn treulio mwy nag 80% o’u hamser dan do. Mae plant yn crwydro rhyw 300 llath ar gyfartaledd, nid y chwe milltir roedden ni’n ei gerdded bedair cenhedlaeth yn ôl. ’Dyw rhai o blant Cernyw heb […]

Read More
Mar 15, 2016 Anna Maggs 0 comments
Buddsoddi £33 miliwn yn y genhedlaeth nesaf o arweinwyr amgylcheddol

Dri mis wedi cytundeb newid hinsawdd Paris, mae mwy na 30 o sefydliadau’n defnyddio £33 miliwn o Gronfa’r Loteri Fawr i helpu pobl ifanc i gamu i’r adwy a chreu’r hyn y mae ganddynt hawl iddo: planed iach, economi ffyniannus a dyfodol mwy disglair. Gyda mwy na 50,000 o bobl ifanc yn gynulleidfa i’r rhaglen, […]

Read More