Welcome to Blog

Mar 17, 2016 Anna Maggs 0 comments
Nawr yw’n hamser ni

Mae cyswllt ein pobl ifanc ni â’r amgylchedd naturiol yn mynd yn llai a llai. Mae pobl erbyn hyn yn treulio mwy nag 80% o’u hamser dan do. Mae plant yn crwydro rhyw 300 llath ar gyfartaledd, nid y chwe milltir roedden ni’n ei gerdded bedair cenhedlaeth yn ôl. ’Dyw rhai o blant Cernyw heb […]

Read More
Mar 15, 2016 Anna Maggs 0 comments
Buddsoddi £33 miliwn yn y genhedlaeth nesaf o arweinwyr amgylcheddol

Dri mis wedi cytundeb newid hinsawdd Paris, mae mwy na 30 o sefydliadau’n defnyddio £33 miliwn o Gronfa’r Loteri Fawr i helpu pobl ifanc i gamu i’r adwy a chreu’r hyn y mae ganddynt hawl iddo: planed iach, economi ffyniannus a dyfodol mwy disglair. Gyda mwy na 50,000 o bobl ifanc yn gynulleidfa i’r rhaglen, […]

Read More