Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Our Bright Future
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol
Ydi prosiect sy’n cael ei gyllido gan y Loteri Genedlaethol yn golygu llawer i chi? Beth am geisio sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod yng Ngwobrau’r  Loteri Genedlaethol. Enwebiadau ar agor yma tan 30 Ebrill 2019.
CSE
Llefydd ar gael gyda Bright Green Future ar gyfer Medi 19
Rhaglen hyfforddiant amgylcheddol 12 mis am ddim i ieuenctid 14 i 17 oed. Cyfle i ddysgu sgiliau a gwybodaeth i greu byd gwahanol drwy hyfforddiant strwythuredig, mentora, lleoliad gwaith ac ysgol haf breswyl yn y gwyllt! Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma.
Avon Wildlife Trust
Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu (Our Bright Future): Ymddiriedolaeth Natur Avon
Hyd at £24,000y flwyddyn pro rata. Lleoliad – Bryste. 22.5 awr. Contract tymor penodol tan fis Rhagfyr 2020. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Ebrill 2019. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma.
Probe Youth In Nature
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobr Diana  
Mae’r Wobr ar agor i bobl ifanc 9 i 25 oed sydd wedi ymwneud ag o leiaf 12 mis o weithgarwch ac sy’n trawsnewid bywydau pobl eraill yn gwbl anhunanol, yn wyneb anawsterau yn aml.  
Mwy o wybodaeth ac enwebu eich pobl ifanc yma. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 29 Mawrth 2019
Probe
Cofrestrwch am brofiad bythgofiadwy gyda Vision England!
Cyfle i feithrin hyder ac annibyniaeth, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd! Mae Vision England gan RNIB yn rhaglen breswyl gyffrous i bobl ifanc 12 i 17 oed sydd â nam ar y golwg. Cefnogir pobl ifanc i chwarae rôl arweiniol mewn newid eu cymunedau a’r amgylchedd er gwell. Byddwch yn cael mynd ar ddau gwrs preswyl 3 noson yn Ardal y Llynnoedd, Surrey neu Sir Amwythig a dim ond £25 yw’r gost! Gwnewch gais erbyn 31 Mai 2019 (Sir Amwythig), 14 Mehefin 2019 (Surrey) a 5 Gorffennaf (Ardal y Llynnoedd).
Anfonwch e-bost at Phil ar visionengland@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio