Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Neighbourly
Cyllid ar gael gan Neighbourly 
Mae Neighbourly yn creu partneriaeth gydag adwerthwr cenedlaethol ar raglen thema amgylcheddol 12 mis a fydd yn darparu grantiau gwerth £800 ar gyfer mwy na 400 o achosion da ledled y DU. Cyflwynwch eich cais yma


		
200x200 pixel consortium logos for the website4
Penwythnos Gwyrdd Mawr TCV 
Gwener 21 – Llun 24 Medi 2018 yw Penwythnos Gwyrdd Mawr The Conservation Volunteers. Mae gweithgareddau’n cael eu cynnal ledled y DU, gan gynnwys helfeydd trychfilod, Campfeydd Gwyrdd, plannu coed a mwy. Chwiliwch am y digwyddiad agosaf atoch chi yma


		
Youth Work Week
Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018
5-11 Tachwedd 2018 yw’r Wythnos Gwaith Ieuenctid. Eleni y thema yw ‘Beth yw gwaith ieuenctid?’ Mae’r National Youth Agency yn gofyn i bawb yn y sector recordio fideo 60 eiliad am beth yw gwaith ieuenctid i chi. Mwy o wybodaeth a chymryd rhan yma


		
#iwill week
Wythnos #iwill 2018
12-16 Tachwedd 2018 yw Wythnos #iwill, sy’n cael ei chynnal gan Step up to ServeEleni bydd y ffocws ar y manteision cymunedol wrth i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol. Mwy o wybodaeth a lawrlwytho adnoddau yma


		
Uprising
Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol yn Recriwtio
Ydych chi rhwng 19-25, hefo diddordeb mewn helpu’r amgylchedd ond heb syniad ble i ddechrau? Mae’r Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol gan UpRising yn gwrs am ddim, naw mis. Ymgeision ar agor yn Bedford, Birmingham, Caerdydd, Llundain a Manceinion.
Mi fydd y rhaglen nesaf yn dechrau ym mis Hydref 2018. Ymgeisiwch yma.


		
Young person at Yorkshire Dales Millennium Trust
Cronfa Gweithredu Amgylcheddol Ieuenctid
Mi fedr y Gronfa Gweithredu Amgylcheddol Ieuenctid gan Dyfodol Gwyrdd (Green Futures) ddarparu grantiau o £50 i £1,000 ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-24 i redeg digwyddiadau, cyfarfodydd neu weithdai, neu i brynu adnoddau ar gyfer gwaith amgylcheddol ymarferol, neu i godi ymwybyddiaeth am broblemau amgylcheddol.
Rhaid bod o fewn neu o gwmpas Parc Cenedlaethol Dyffrynnoedd Swydd Efrog. Dyddiad cau: 13 Medi a 5 Tachwedd 2018. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma.


		
People's Walk for Wildlife
Pobl yn Cerdded dros Fywyd Gwyllt
Ymunwch â Chris Packham yng nghanol Llundain ar gyfer ‘The People’s Walk for Wildlife’. 22 Medi 2018. Agored i bawb. Gwyliwch ei fideo am ei weledigaeth ar gyfer y digwyddiad.