Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
YDMT schools page
Swyddog Prosiect Green Guardians  
Mae Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog yn recriwtio swyddog prosiect sydd ag egni a phrofiad i ddatblygu ac arwain gweithgareddau awyr agored ysbrydoledig i bobl ifanc yng Nghymoedd Sir Efrog. Byddwch yn cyflwyno prosiect Green Guardians Our Bright Future.
Swydd ran amser yw hon (28 awr yr wythnos). Mae’n gontract tymor penodol tan 31 Rhagfyr gydag estyniad posib (yn amodol ar gyllid) tan 31 Mawrth 2021. £25,523 – £27,437 (pro rata). Gall swydd lawn amser fod yn bosib hefyd i’r ymgeisydd priodol. 
Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma erbyn 23 Medi 2019. 

 

 

Young FOE Scotland campaign weekend
Penwythnos Rhannu Sgiliau Cyfeillion y Ddaear Ifanc yr Alban 
Mae Cyfeillion y Ddaear Ifanc yr Alban yn cynnal Penwythnos Rhannu Sgiliau sy’n cael ei gynnal ar gyfer ieuenctid 18 i 30 oed ar 4-6 Hydref 2019. Dyma gyfle i ddysgu am ymgyrchu a rhannu syniadau ac adnoddau gyda phobl eraill â’r un meddylfryd. Mae’r tocynnau’n costio rhwng £5 a £15. Archebwch eich lle yma.

 

 

Ymunwch ag Ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Ers i Kenneth Grahame ysgrifennu The Wind in the Willows, ychydig dros ganrif yn ôl, mae gormod o lefydd gwyllt y DU wedi cael eu colli am byth, a’r anifeiliaid sy’n dibynnu arnyn nhw. Nid yw’n rhy hwyr i ddod â’r bywyd gwyllt yn ôl! Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur i alw am Rwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith a Bil Amgylchedd cadarn i bennu targedau ar gyfer gwelliannau amgylcheddol.  

 

 

CSE
Darganfod yr economi gylchol
Mae Sefydliad Ellen MacArthur wedi lansio Hwb Dysgu gyda chyfoeth o wybodaeth am yr economi gylchol a gwahanol ffyrdd o ddefnyddio gwastraff ac atal gwastraff. Ymhlith y pynciau sy’n cael sylw mae; bwyd, ffasiwn a deallusrwydd artiffisial.

 

 

Our Bright Future
Chwilio am swydd?
Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto pryd mae llawer o bobl ifanc yn chwilio am swyddi! Dyma rai gwefannau a argymhellir ar gyfer y cyfleoedd gwaith diweddaraf ar draws y sector: 
·         Countryside Job Service 
·         Environment Job
·         Change Agents UK 
·         Charity Job