Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Our Bright Future
Contract i reoli Swyddogaeth Ieuenctid Our Bright Future
Mae’r Swyddogaeth Ieuenctid yn rhan greiddiol o Our Bright Future ac yn sicrhau bod pobl ifanc yn rhan ganolog o’r prosiectau, y rhaglen a’r portffolio yn gyffredinol. Rydyn ni’n chwilio am sefydliad i reoli ein Swyddogaeth Ieuenctid tan fis Rhagfyr 2021. Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw dydd Sul 3 Chwefror 2019. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Cath Hare, Rheolwr y Rhaglen, ar chare@wildlifetrusts.org
Amlinelliad o’r contract Swyddogaeth Ieuenctid a’r ffurflen gais
Probe Youth In Nature
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobr Diana  
Mae’r Wobr ar agor i bobl ifanc 9 i 25 oed sydd wedi ymwneud ag o leiaf 12 mis o weithgarwch ac sy’n trawsnewid bywydau pobl eraill yn gwbl anhunanol, yn wyneb anawsterau yn aml.  
Mwy o wybodaeth ac enwebu eich pobl ifanc yma. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 29 Mawrth 2019

 

North Wales Wildlife Trust
Gwersyll cadwraeth am ddim 
Mae Action for Conservation yn hysbysebu gwersyll am ddim i ieuenctid 12 i 16 oed sy’n byw yn y De Ddwyrain. Mae’n cael ei gynnal ar 10-14 Ebrill 2019 ym Mharc Cenedlaethol South Downs. Cyfle i gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth, gweithdai, hyfforddiant ymgyrchoedd a chyfarfod pobl ifanc eraill angerddol!  
Lawrlwythwch y pecyn ymgeisio yma a gwneud cais erbyn 27 Ionawr 2019 

 

Yorkshire Wildlife Trust
Hysbysebu am ddim i gyfleoedd gwirfoddoli
Bydd CJS Focus ar Wirfoddoli yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun 11 Chwefror 2019. Mae 100,000 o bobl yn ei ddarllen o’r sector cefn gwlad, cadwraeth, bywyd gwyllt ac ecoleg. Mae hysbysebion ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli, prentisiaethau neu wyliau cadwraeth am ddim ar gyfer hyd at 150 o eiriau.
Anfonwch eich testun at focus@countryside-jobs.com erbyn 1 Chwefror 2019
Groundwork Youth Advisory Panel
Groundwork yn recriwtio Bwrdd Cynghori Ieuenctid
Ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac yn angerddol am yr amgylchedd? Mae Groundwork yn gwahodd ceisiadau ar gyfer bod yn aelod o’u Bwrdd Cynghori Ieuenctid. Rôl hyblyg. Rhoddir hyfforddiant llawn. Byddwch yn cynnal ymgyrchoedd, yn cymell ac yn ysbrydoli pobl ifanc ac yn cynrychioli eich ardal ledled y DU, gan sicrhau profiad gwirfoddol gyda sefydliadau partner amrywiol. Unrhyw gwestiynau cysylltwch â groundwork_youth@groundwork.org.uk 
Gwnewch gais erbyn 10 Chwefror 2019
Friends of the Earth
Hyfforddwr Ymgyrch Ieuenctid – Fy Myd Fy Nghartref
Mae Cyfeillion y Ddaear yn recriwtio! Contract tymor penodol tan ddiwedd mis Rhagfyr 2020. £28,820 y flwyddyn. Swydd yng Nghaerdydd gyda theithio rheolaidd yn Ne Cymru a Bryste. Mae’r prosiect yn seiliedig ar egwyddorion trefnu cymunedol ac yn gweithio mewn sefydliadau Addysg Bellach i recriwtio, hyfforddi a chefnogi pobl ifanc 16 i 24 oed i ennill cymhwyster y Rhwydwaith Coleg Agored mewn Ymgyrchu Cymunedol.
Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma.
Dyddiad cau: 24 Ionawr 2019