Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Ymgyrch Dorfol #TheTimeIsNow
Ar 26 Mehefin bydd miloedd yn ymgasglu yn San Steffan yng nghanol Llundain i alw ar ein gwleidyddion ni i osod y sylfeini ar gyfer byd gwyrddach, diogelach a gwell. Mae pobl ym mhob cwr o’r byd yn dioddef o effeithiau newid yn yr hinsawdd ac mae ein poblogaethau o fywyd gwyllt yn prysur ddiflannu. Nawr yw’r amser i ASau roi terfyn ar gyfraniad y DU at newid yn yr hinsawdd a phasio deddfau uchelgeisiol ar gyfer adferiad byd natur ar y tir ac yn y môr. Does dim amser i’w wastraffu. Ymunwch â’r Ymddiriedolaethau Natur a llawer o sefydliadau eraill i ddangos y ffordd i’n gwleidyddion ni i sicrhau #DyfodolGwylltach.
Darllenwch y canllaw digwyddiadau yma a defnyddio’r ffurflen ar y chwith i gofrestru. Bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal rhwng 1pm a 4pm. Rydym yn cynghori pawb i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu ceir os yw hynny’n bosib. Ar gyfer pawb sy’n dod i’r ymgyrch, bydd y cod gostyngiad CCL2019 yn rhoi 25% i chi oddi ar fysiau National Express i Orsaf Fysiau Victoria ar y diwrnod.
FOE project page
Cynulliad Ieuenctid Cyfeillion Ifanc y Ddaear
Eisiau penwythnos yn llawn siaradwyr ysbrydoledig, rhannu sgiliau ymgyrchu a chyfarfod pobl newydd sy’n teimlo’n angerddol am yr hinsawdd, a chyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol? Ymunwch â Chynulliad Ieuenctid cyntaf Cyfeillion y Ddaear i ieuenctid 16 i 25 oed yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae 100 o lefydd ar gael ac mae’r tocynnau’n cynnwys ystafelloedd en-suite preifat mewn neuaddau preswyl prifysgol, diodydd a phrydau bwyd. Dewiswch y pris allwch chi ei fforddio am docyn.
Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng dydd Gwener 12 Gorffennaf a dydd Sul 14 Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol Keele yn Swydd Stafford. Archebwch eich lle yma.
North Wales Wildlife Trust
Cynlluniau Hyfforddi i Wardeiniaid Cadwraeth gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Mae gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 10 lleoliad haf ar gael ar gyfer ieuenctid 16 i 24 oed rhwng 22 Gorffennaf a 2 Awst 2019. Byddwch yn gweithio o Lyn Parc Mawr, Niwbwrch ac yn dysgu sgiliau fel dysgu am gadwraeth ymarferol, cymorth cyntaf ac adnabod rhywogaethau.
Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma erbyn 7 Mehefin 2019.
Probe
Cofrestrwch am brofiad bythgofiadwy gyda Vision England!
Cyfle i feithrin hyder ac annibyniaeth, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd! Mae Vision England gan Sense yn rhaglen breswyl gyffrous i bobl ifanc 12 i 17 oed sydd â nam ar y golwg. Cefnogir pobl ifanc i chwarae rôl arweiniol mewn newid eu cymunedau a’r amgylchedd er gwell. Byddwch yn cael mynd ar ddau gwrs preswyl 3 noson yn Ardal y Llynnoedd, Surrey neu Sir Amwythig a dim ond £25 yw’r gost! Gwnewch gais erbyn 31 Mai 2019 (Sir Amwythig), 14 Mehefin 2019 (Surrey) a 5 Gorffennaf (Ardal y Llynnoedd).
Anfonwch e-bost at Phil ar philip.wagstaff@sense.org.uk  am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio
Bright Green Future
Llefydd ar gael gyda Bright Green Future ar gyfer Medi 19
Rhaglen hyfforddiant amgylcheddol 12 mis am ddim i ieuenctid 14 i 17 oed. Cyfle i ddysgu sgiliau a gwybodaeth i greu byd gwahanol drwy hyfforddiant strwythuredig, mentora, lleoliad gwaith ac ysgol haf breswyl yn y gwyllt! Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma erbyn 17 Mehefin 2019.  
30DW
30 Diwrnod Gwyllt!
Fis Mehefin eleni, mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn eich herio chi i wneud rhywbeth gwyllt bob dydd. Felly 30 Gweithred Wyllt syml, hwyliog a chyffrous. Cofrestrwch nawr am eich pecyn am ddim!
Blackburne House project page
Recriwtio Llysgenhadon iwill
Mae ein ffrindiau ni yn iwill yn recriwtio 50 o bobl ifanc sy’n gwneud gwahaniaeth positif ac sydd eisiau i bobl ifanc eraill wneud yr un peth. Gall ieuenctid 10 i 20 oed wneud cais am fod yn un o’r 50 o lysgenhadon newydd iwill. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn y ceisiadau yw 21 Mehefin 2019. Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma.