Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Impact Arts
Ymunwch â Grŵp Llywio Impact Arts  
Mae Impact Arts yn chwilio am bobl ifanc i ffurfio Grŵp Llywio i gynllunio a dylanwadu ar brosiectau ledled yr Alban. Os ydych chi rhwng 14 a 24 oed ac yn gallu ymrwymo i gyfarfod unwaith y mis, cysylltwch.   
Dyddiad cau: 14 Tachwedd 2018. Gwnewch gais yma
 
BBC Bitesize
Angen pobl ifanc i ffilmio gyda BBC Bitesize
Mae BBC Bitesize yn chwilio am ieuenctid 17 i 24 oed i fod yn rhan o gynnwys i helpu pobl ifanc i gynllunio eu gyrfa. Bydd y ffilmiau byrion a’r erthyglau lluniau’n dangos pobl ifanc wrth eu gwaith ac yn siarad yn angerddol am yr hyn maen nhw’n ei wneud. Byddent yn hoffi cynnwys rhai pobl ifanc sy’n ymwneud â swyddogaethau â’u ffocws ar fywyd gwyllt/yr amgylchedd (cyflogedig, lleoliadau neu wirfoddoli). Mae’r cyfle yma ar gael yn unrhyw le yn y DU.  
Os hoffech chi gymryd rhan, anfonwch eich manylion at Anna (amaggs@wildlifetrusts.org
 
Hill Holt Wood
Interniaeth Bensaernïol Rhan 1 ar gael yn Hill Holt Wood 
Lefel 1. Isafswm cyflog cenedlaethol. Interniaeth 12 mis gyda llety ar y safle yn Swydd Lincoln. Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma erbyn 15 Tachwedd 2018 
 
Belfast Hills Partnership Trust
Dyfarniadau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Lloegr Gyfan
Ffordd gyflym a hawdd o gael grantiau Loteri bach sydd rhwng £300 a £10,000. 
Gwnewch gais yma 
 
YDMT
Cyrraedd Cymunedau’r Gronfa Loteri Fawr yn Lloegr 
Cyllid hyblyg o fwy na £10,000 am hyd at bum mlynedd i sefydliadau yn Lloegr sydd eisiau gweithredu ar y materion sy’n bwysig i bobl a chymunedau.          
Gwnewch gais yma
 
CSE
Cronfa Ddigidol y Gronfa Loteri Fawr 
Mae’r Gronfa Ddigidol yn rhaglen gyllido gwerth £15 miliwn ledled y DU i gefnogi elusennau a sefydliadau cymunedol i ddefnyddio adnoddau digidol. 
Gwnewch gais yma erbyn 3 Rhagfyr 
 
Grow Wild
Cyllid i Brosiectau Ieuenctid Ar Agor
Ydych chi rhwng 14 a 25 oed ac eisiau defnyddio eich sgiliau creadigol? Mae Grow Wild yn cynnig cyfle i chi wneud cais am £500 i arwain prosiect sy’n dathlu blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd cyffrous a difyr. 
Rhaglen barhaus felly gallwch wneud cais ar unrhyw adeg. Adolygiadau panel tymhorol o geisiadau. Dyddiad Cau Hydref 2018: 28 Medi. Dyddiad Cau Gaeaf 2018: 30 Tachwedd. Mwy o wybodaeth yma


		
Grow Wild
Ceisiadau ar agor ar gyfer Prosiectau Cymunedol Grow Wild 2019 
Mae Grow Wild yn dyfarnu grantiau rhwng £2,000 a £4,000 i grwpiau ledled y DU i ddarparu prosiectau yn eu cymuned sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol y DU. Mae’r ceisiadau am gyllid yn cau am hanner dydd, dydd Llun 10 Rhagfyr 2018.  
Mwy o wybodaeth a chanllaw cymhwysedd yma


		
#iwill week
Wythnos #iwill 2018
12-16 Tachwedd 2018 yw Wythnos #iwill, sy’n cael ei chynnal gan Step up to ServeEleni bydd y ffocws ar y manteision cymunedol wrth i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol. Mwy o wybodaeth a lawrlwytho adnoddau yma