NEWYDDION

null
Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
Y3Q2 project images with credits for programme promotion3
80,000 o bobl yn newid y byd
Gan ei bod hi’n Ddydd Rhyngwladol Ieuenctid ar y 12 o Awst mae hi’r amser perffaith i ddathlu bod Our Bright Future wedi pasio ei darged ymhell o gynnwys 60,000 o bobl ifanc ledled y DU. 
Y3Q1 project images with credits for programme (6)
Cylchgrawn Wild yn cyhoeddi cyfres Our Bright Future  
Mae’r cylchgrawn ar-lein i fyfyrwyr, ‘Wild; Skint stressed students for sustainability’, yn cynnal cyfres tair rhan am Our Bright Future. Mae’r Swyddog Cyfathrebu, Anna, wedi cyflwyno’r rhaglen. I ddod yn fuan mae erthyglau gan aelodau’r Fforwm Ieuenctid o brosiectau Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerloyw a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cadwch lygad yma am fwy o fanylion!
Sesiynau Eco-therapi ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder  
Grêt gweld prosiect Myplace gan Our Bright Future yn cael mwy o gydnabyddiaeth yn y Lancashire Telegraph.  Cofiwch fynd i edrych hefyd ar sianel Myplace sydd wedi’i lansio’n ddiweddar ar YouTube
Adventure All Ways
Pobl ifanc yn lansio gwefan antur         
Mae aelod o’r Fforwm Ieuenctid, Georgina, yn un o dîm o bobl ifanc sydd wedi lansio gwefan sy’n dathlu cyfleoedd ar gyfer antur yn Swydd Efrog. Edrychwch ar y cyngor gwersylla, y llwybrau cerdded a’r digwyddiadau lleol yn Adventure All Ways
Tom Hickey hard at work at Chelsea FS 2 to accompany press release -no credit required
Mynd â Swydd Efrog i Chelsea
Ar ôl cwblhau prentisiaeth Green Futures gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog, cafodd Tom swydd fel warden y Parc Cenedlaethol. Ym mis Mai ymunodd â thîm o dirlunwyr a garddwyr i greu gardd Sioe Croeso i Swydd Efrog yn Sioe Flodau Chelsea yr RHS. Pwy a ŵyr at beth fydd Our Bright Future yn arwain hefyd! Cyfle i ddarllen mwy am Tom yma. 
Milestones Calne community garden
Milestones yn helpu i greu gardd gymunedol  
Mae Calne yn Wiltshire yn edrych ychydig bach yn wyrddach diolch i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Milestones Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire. Cyfle i chi ddarllen beth maen nhw wedi bod yn ei wneud yma. 
© Green Square 
FSC
Cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes ar gyfer ieuenctid 16-24 oed
Mae’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) wedi rhyddhau ei galendr o gyfleoedd ar gyfer 2018 ar gyfer pobl ifanc ac mae’n cynnwys digwyddiadau fel gwersyll gwyddoniaeth y môr a chadwraeth a bioamrywiaeth (a llawer mwy). Mae cyfleoedd ar gael ledled y DU.
Edrychwch ar y daflen yma am fanylion llawn.