NEWYDDION

null
Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
Our Bright Future YF19
‘Streiciau hinsawdd ieuenctid: pam fyddaf yn dal ati i streicio a phryd byddaf yn stopio’
Mae aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future, Ummi Hoque, yn rhan o brosiect My World My Home sy’n cael ei gyflwyno gan Gyfeillion y Ddaear. Ymunodd hi a’i ffrindiau â channoedd ar filoedd o bobl ifanc o bob cwr o’r byd i streicio gyda’i gilydd dros newid yn yr hinsawdd. Edrychwch ar ei blog yma.
Down to Earth
Rhaglen ddogfen CBBC
Mae Nine Lives Media wedi dilyn pobl ifanc ar ôl iddyn nhw adael yr ysgol, sef Jodie, Alex a Jordan, ar eu siwrnai fel rhan o brosiect Creu Cymunedau Cynaliadwy yn Ne Cymru. Gwyliwch y rhaglen ddogfen nodedig ar CBBC ar iPlayer nawr.
Our Bright Future
Cyfarfod ASau yn San Steffan
Ar 5 Mawrth 2019 aeth pobl ifanc o bob un o’n 31 o brosiectau Our Bright Future i gyfarfod eu ASau yn San Steffan i ofyn am y canlynol:
1.     treulio mwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano
2.     cefnogaeth i gael swyddi amgylcheddol
3.     y Llywodraeth, cyflogwyr, busnesau, ysgolion ac elusennau i roi mwy o sylw i anghenion pobl ifanc a’r amgylchedd              
Darllenwch yr erthygl am y digwyddiad yn llawn yma
10 National Trust (4)
Our Bright Future: carreg gamu at gyflogaeth i bobl ifanc
Cyhoeddodd Countryside Job Service erthygl am Our Bright Future yn ei rifyn mis Tachwedd o Focus oedd yn rhoi sylw i gyflogadwyedd.
Bumble Magazine
Lansio cylchgrawn Bumble  
Mae’r bobl ifanc sy’n rhan o brosiect Our Bright Future; Tomorrow’s Natural Leaders wedi creu cylchgrawn natur hardd sy’n cael ei argraffu ddwywaith y flwyddyn o’r enw Bumble. Cliciwch yma i gael gwybod mwy ac i archebu copi.  
YDMT project pages
80,000 o bobl yn newid y byd
Gan ei bod hi’n Ddydd Rhyngwladol Ieuenctid ar y 12 o Awst mae hi’r amser perffaith i ddathlu bod Our Bright Future wedi pasio ei darged ymhell o gynnwys 60,000 o bobl ifanc ledled y DU. 
Gloucestershire Wildlife Trust project page
Cylchgrawn Wild yn cyhoeddi cyfres Our Bright Future  
Mae’r cylchgrawn ar-lein i fyfyrwyr, ‘Wild; Skint stressed students for sustainability’, yn cynnal cyfres tair rhan am Our Bright Future. Mae’r Swyddog Cyfathrebu, Anna, wedi cyflwyno’r rhaglen. I ddod yn fuan mae erthyglau gan aelodau’r Fforwm Ieuenctid o brosiectau Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerloyw a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cadwch lygad yma am fwy o fanylion!
YDMT
Pobl ifanc yn lansio gwefan antur         
Mae aelod o’r Fforwm Ieuenctid, Georgina, yn un o dîm o bobl ifanc sydd wedi lansio gwefan sy’n dathlu cyfleoedd ar gyfer antur yn Swydd Efrog. Edrychwch ar y cyngor gwersylla, y llwybrau cerdded a’r digwyddiadau lleol yn Adventure All Ways