NEWYDDION

Sep 19, 2017 Anna Heathcote 0 comments
Mynd â’r frwydr yn erbyn gwastraff bwyd allan i’r caeau

Dyma Phil Holtam, cydlynydd lloffa yn Feedback, Sussex, i ddweud wrthyn ni beth yn union mae ‘lloffa’ yn ei olygu. Nid aberth bach ydi rhoi’ch bore Sadwrn dros yr haf i roi sylw i wastraff bwyd ar ffermydd, yn enwedig pan mae’n cynnwys gwaith caled yn yr haul. Ond dyna’n union wnaeth 45 o wirfoddolwyr […]

Read More
Aug 15, 2017 Anna Heathcote 0 comments
Coctels ffug, boda’r wern a gwneud cynlluniau

Dyma John Cave o brosiect Arweinwyr Natur Yfory – Tomorrow’s Natural Leaders (TNL) gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog i ddweud wrthym ni am Uwch Gynhadledd Ieuenctid yr haf yma a gynhaliwyd ganddynt yng Ngwarchodfa Natur Potteric Carr yn Doncaster, De Swyddog Efrog.      Roedd awyrgylch hamddenol braf i’r diwrnod ac amrywiaeth wych o sefydliadau amgylcheddol i […]

Read More
Jul 12, 2017 Anna Heathcote 0 comments
Pa gam beiddgar ydych chi wedi’i gymryd?

Roberta Antonaci, Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd Our Bright Future, sy’n dweud wrthym am ei phrofiad yn TEDxTeen. Ar 24 Mehefin, cynhaliwyd TEDxTeen yn Arena’r O2 yn Ne Ddwyrain Llundain. Mae TED yn sefydliad dielw sydd wedi ymrwymo i rannu syniadau, ar ffurf sgyrsiau byr, pwerus fel rheol. Cynhelir digwyddiadau TEDx annibynnol mewn mwy na 100 […]

Read More
Jun 15, 2017 Anna Heathcote 0 comments
Pobl ifanc yn wynebu heriau nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Grainne Martin-wells yw’r cynrychiolydd ieuenctid ar grŵp llywio Our Bright Future. Hefyd mae wedi cael cyfle i ymwneud â Merit360, lle mae pobl ifanc yn gweithredu i gefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.        Eleni, cefais i, ochr yn ochr â 359 o bobl eraill (18 i 35 oed) o bob cwr o’r byd, fy […]

Read More
We came together…

Share, Learn Improve Coordinator, Nikki Robinson shares her thoughts on the Our Bright Future all project seminar.  As the sun peeked over the horizon one Tuesday morning in April, all around the UK people were on the move… from Northern Ireland, Wales, Scotland and England they came. From remote rural communities and inner cities almost […]

Read More
Yr Amgylchedd Nawr: pobl ifanc yn defnyddio technoleg i achub ein planed

Lily Freeston sy’n rhannu cynnydd Yr Amgylchedd Nawr wrth i Heather Wildsmith a Lydia Allen gyflwyno digwyddiadau Thinkspiration ledled y wlad yr wythnos hon. Mae Yr Amgylchedd Nawr yn rhaglen gyffrous sy’n cyllido ieuenctid 17 i 24 oed i ddod â’u syniadau am effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff ac ailgylchu yn fyw. Mae wedi’i chyllido gan […]

Read More
How nature helped my Asperger’s

Wildlife Watch is the junior branch of The Wildlife Trusts. Dara McAnulty, a 12 year old member, shares his story of the impact nature has on his life. There is something we can all learn regarding the impact nature can have on our mental health and wellbeing.  As soon as I was a toddler, my […]

Read More
Mar 15, 2016 Laura Budden 0 comments
Buddsoddi £33 miliwn yn y genhedlaeth nesaf o arweinwyr amgylcheddol

Dri mis wedi cytundeb newid hinsawdd Paris, mae mwy na 30 o sefydliadau’n defnyddio £33 miliwn o Gronfa’r Loteri Fawr i helpu pobl ifanc i gamu i’r adwy a chreu’r hyn y mae ganddynt hawl iddo: planed iach, economi ffyniannus a dyfodol mwy disglair. Gyda mwy na 50,000 o bobl ifanc yn gynulleidfa i’r rhaglen, […]

Read More