Uchafbwyntiau

Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
Ein derbyniad seneddol cyntaf!
49 AS yn cyfarfod yn San Steffan gyda 55 o bobl ifanc o brosiectau Our Bright Future wrth iddyn nhw ofyn am y canlynol:
  1. treulio mwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano
  2. cefnogaeth i gael swyddi amgylcheddol
  3. y Llywodraeth, cyflogwyr, busnesau, ysgolion ac elusennau i roi mwy o sylw i anghenion pobl ifanc a’r amgylchedd
Hyd yma mae 19 AS wedi addo eu cefnogaeth i’r ymgyrch
Our Bright Future
Belfast Hills
YDMT schools page
Down to Earth
200 o bobl wedi mynychu digwyddiad ffasiwn sbwriel yn y Stormont gyda phobl ifanc yn rhannu neges gwrth-wastraff
(Ymddiriedolaeth Partneriaeth Belfast Hills: prosiect Bright Future Belfast Hills)
Pobl ifanc wedi glanhau 150 o focsys pathewod i helpu Parc Cenedlaethol Cymoedd Swydd Efrog gyda’i brosiect monitro pathewod
(Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog: prosiect Green Futures)
Rhaglen ddogfen ar CBBC yn dilyn siwrnai tri unigolyn yn gadael yr ysgol drwy’r prosiect Creu Cymunedau Cynaliadwy
‘Rydyn ni’n falch oherwydd ein bod ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth amhrisiadwy i’r blaned ac i fywydau myfyrwyr eraill’
Myfyrwyr o Gydweithfa Bwyd UEA fel rhan o brosiect Student Eats yr NUS
Our Bright Future