Owning It ymgyrch

Mae ‘Owning It’ yn ymgyrch ymgysylltu â’r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod dyfodol pobl ifanc ynghlwm wrth ddyfodol yr amgylchedd. Yn fwy penodol, dyma nodau’r ymgyrch:

  • Codi ymwybyddiaeth o raglen Our Bright Future
  • Denu pobl ifanc nad ydynt yn cymryd rhan yn y rhaglen ar hyn o bryd
  • Dod â holl brosiectau Our Bright Future at ei gilydd ar gyfer ymgyrch
    unedig

Rydym yn gofyn i sefydliadau, prosiectau a phobl ifanc sy’n rhan o Our Bright Future a’r tu allan iddo ymuno â mudiad #OwningIt. Rydym eisiau dangos yr effaith ar raddfa fawr y gellir ei chael ar yr amgylchedd pan fydd llawer o bobl yn cymryd camau gweithredu bach. Bydd yr ymgyrch yn cynnig ysbrydoliaeth a syniadau i gyffroi pobl ifanc ac i’w hannog i weithredu.

‘It’s #OurBrightFuture and we’re #OwningIt!’