PROSIECTAU

Drwy bortffolio o 31 o brosiectau ledled y DU, rydyn ni’n galluogi pobl ifanc i wneud gwahaniaeth mawr i’w hamgylcheddau lleol. Mae pob prosiect wedi’i ddatblygu i’r eithaf neu’n efelychu modelau llwyddiannus, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cael yr effaith fwyaf posib.

Mae un o’n prosiectau ni, gan NUS, yn creu mwy na 60 o fentrau cymdeithasol ledled y DU. O ganlyniad, bydd 10,000 o bobl ifanc yn elwa o well sgiliau cyflogadwyedd a bydd gostyngiad o 1,000 tunnell mewn allyriadau carbon.

Mewn prosiect arall, bydd mwy na 6,000 o bobl ifanc yn elwa o hyfforddiant amgylcheddol gyda phrosiect ‘Fruit-full Communities’Ymddiriedolaeth Learning through Landscapes, prosiect sy’n creu perllannau cymunedol.

Bydd prosiect ‘From Farm to Fork’ Global Feedback Ltd yn helpu pobl ifanc i feithrin sgiliau ac ennill cymwysterau a hefyd yn darparu oddeutu 6.2 miliwn dogn o ffrwythau a llysiau i elusennau a grwpiau cymunedol.

Beth yw’r oedi? Ewch amdani! Mwy o wybodaeth am brosiectau Ein Dyfodol Disglair isod.