Creu Cymunedau Cynaliadwy

Pwy sy’n rhedeg Creu Cymunedau Cynaliadwy? Down to Earth 
Ble mae e? Abertawe
Beth yw e? Rhaglen hyfforddi entrepreneuriaid gwyrdd ac adeiladu cynaliadwy wedi’i hachredu. Mae’n ymarferol iawn a byddwch yn helpu i adeiladu adeiladau amrywiol, fel ysgubor ffrâm pren, canolfan hyfforddi a chanolfan breswyl.
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 17-24 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Un diwrnod yr wythnos am wyth wythnos
Faint mae’n gostio? Mae am ddim ond bydd rhaid i chi ddod â phecyn bwyd i ginio
Oes posib i mi ymuno? Oes, mae’r prosiect yn derbyn unigolion dair gwaith y flwyddyn
Gyda phwy mae cysylltu? seb@downtoearthproject.org.uk
 Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am brosiect Creu Cymunedau Cynaliadwy? Ydych, edrychwch ar stori Marc a stori Adnan
Down To Earth Project Page
Down To Earth Project Page