Putting Down Roots for Young People

Pwy sy’n rhedeg y prosiect Putting Down Roots for Young People? St Mungo’s
Ble mae’r prosiect? Bryste, Sir Rhydychen ac ardaloedd Lewisham a Waltham Forest yn Llundain
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 11-24 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Mae sesiynau rheolaidd yn cael eu cynnal mewn rhandiroedd hostel ac mewn gofod gwyrdd cymunedol
Beth yw e? Cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau garddio, tyfu llysiau organig, dysgu coginio, uwchgylchu a gwneud gwaith tirlunio. Byddwch hyd yn oed yn gallu cwblhau cymhwyster Garddwriaeth Lefel 1
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Oes posib i mi ymuno? Mae Putting Down Roots for Young People ar gael drwy hunangyfeirio ar gyfer pawb dros 16 oed. Hefyd gall gweithiwr allweddol/cefnogi eich cyfeirio, neu feddyg/gweithiwr iechyd proffesiynol, ysgol neu riant/gofalwr
Gyda phwy mae cysylltu?  pdryp@mungos.org
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am Putting Down Roots for Young People? Ydych, edrychwch ar stori Sam