Ellie yn Green Futures

600x600 Y3Q2 individual photos with credits3
Roedd Ellie, 25 oed, wedi ennill gradd uwch mewn bioamrywiaeth a chadwraeth ym Mhrifysgol Leeds. Roedd wedi dychwelyd adref i Gymoedd Sir Efrog ac roedd yn chwilio am gyfleoedd i gymryd rhan mewn prosiectau amgylcheddol lleol gan ei bod yn gweithio mewn archfarchnad leol yn stocio’r silffoedd. Roedd yn ddigon ffodus i gael swydd fel hyfforddai graddedig gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm  Cymoedd Sir Efrog (YDMT). Gan weithio fel aelod o’r tîm codi arian, aeth ati i drefnu Gŵyl ‘Flowers of the Dales’. Aeth yn ei blaen i fod yn gynrychiolydd ieuenctid ar Grŵp Llywio Green Futures, sy’n llywio gwaith y prosiect. Yn ychwanegol at gymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd o’r Grŵp Llywio, roedd ar banel cyfweld ar gyfer Swyddog Prosiect Gwarcheidwaid Gwyrdd newydd a bu’n helpu i gynllunio a rhedeg Uwchgynhadledd Amgylcheddol Ieuenctid Green Futures. Mae wedi symud ymlaen yn awr i fod yn Ymddiriedolwr gydag YDMT ac wedi cael swydd gydag Ymddiriedolaeth Afonydd Ribble.
 
Mwy o wybodaeth yma am Green Futures yng Nghymoedd Sir Efrog.