Emily yn Your Shore Beach Rangers

Real stories photo credits 210218 individual pages3
Mae Emily, sy’n 21 oed, yn fyfyrwraig cyfryngau ac addysg bywyd gwyllt yng Ngholeg Cernyw yn Newquay. Er bod ganddi lawer iawn o waith i’w wneud gyda’i hastudiaethau, mae’n gwneud amser i wirfoddoli gyda Your Shore Beach Rangers. Cwblhaodd ddyfarniad Efydd yr Academi Wardeiniaid Traeth a nawr mae’n gweithio tuag at ddyfarniad arian. Yn angerddol am leihau’r defnydd o blastig un defnydd, mae hefyd yn trefnu ac yn hybu cynllun ReFILL Cernyw. Drwy gyfrwng y cynllun, mae wedi cael llawer o fusnesau lleol i gymryd rhan gyda gorsafoedd ReFILL a gwerthu poteli ReFILL.
Mwy o wybodaeth am Your Shore Beach Rangers