Farhad yn From Farm to Fork

600x600 Y3Q2 individual photos with credits2
Mae Farhad, 18 oed, yn dod o Dalaith Helmand yn Affganistan a chyrhaeddodd y DU fel plentyn ar ei ben ei hun yn 2016. Roedd yn byw yn y system ofal ac yn ychwanegol at ei astudiaethau yn y coleg, roedd eisiau dod o hyd i ffyrdd o gymryd rhan ym mywyd y gymuned. Roedd wedi clywed am y cyfleoedd lloffi drwy Glwb Tennis Bwrdd Brighton, oedd yn trefnu bws mini i fynd â gwirfoddolwyr i fferm corn melys. Lloffi yw cynaeafu cynnyrch a fyddai’n cael ei wastraffu fel arall. Aeth Farhad i ddau ddiwrnod lloffi afalau yn yr hydref hefyd. Cafodd ei ddisgrifio gan y tîm fel ‘peiriant lloffi’ gan ei fod bob amser yn cynaeafu mwy na’i siâr. Yn ddiweddar, enillodd gymhwyster hyfforddi tennis bwrdd ac mae’n bwriadu mynd i fwy o ddyddiau lloffi eleni. Er gwaetha’r anawsterau personol mae wedi’u hwynebu, mae’n fedrus iawn ac yn benderfynol o helpu eraill.
Mwy o wybodaeth yma am brosiect From Farm to Fork sy’n cynnig dyddiau lloffa gyda Feedback a chyfleoddd coginio cymunedol gyda Foodcycle ledled y DU.