Ravi yn The Environment Now

600x600 Y3Q2 individual photos with credits7
Mae Ravi, sy’n 23 oed, wedi graddio mewn amgylchedd a busnes o Brifysgol Leeds. Sefydlodd gwmni o’r enw Filamentive ac ymunodd â phrosiect The Environment Now. Mae Filamentive yn ailgylchu ac yn prosesu gwastraff plastig i wneud ffilamentau argraffydd 3D. Daeth i wybod am The Environment Now drwy’r gymdeithas fenter yn ei brifysgol a phenderfynodd wneud cais. Mae’r cyllid mae Ravi wedi’i gael wedi rhoi cyfle iddo arbrofi gyda gweithgynhyrchu ffilamentau argraffydd 3D wedi’u hailgylchu a gwella gwaith marchnata ei gwmni. Mae wedi cael ei gydnabod gan Brifysgol Leeds fel ‘Entrepreneur y Flwyddyn’ hefyd.
Mwy o wybodaeth yma am brosiect The Environment Now sydd wedi darparu cyllid ledled y DU.