Sam yn Putting Down Roots for Young People

Real stories photo credits 210218 individual pages11
Roedd Sam, sy’n 19 oed, yn cysgu ar y stryd ar ôl trafferthion teuluol. Yn ystod y cyfnod hwn, cysgodd mewn hen le chwarae i blant yn y parc. ‘Drwy fod yn ddigartref, fe es i’n paranoid. Roedd yn brofiad cas i mi’. Yn y diwedd trodd at y cyngor, a wnaeth ei helpu i ddod o hyd i fflat. Cyfrannodd ffrindiau a theulu ddodrefn a setlodd yn well a dod i hoffi garddio. Mae’n mynd i brosiect Putting Down Roots for Young People unwaith yr wythnos, ar randir lleol. Yn y sesiynau mae’n astudio Garddwriaeth Lefel 1 yn awr ac mae wedi mwynhau plannu moron, cêl, tatws a pherlysiau. Mae’n gyffrous am goginio stiw enfawr gyda’r cynhaeaf. ‘Rydw i’n gweld garddio fel fy nyfodol i.’
Mwy o wybodaeth am Putting Down Roots for Young People yn Llundain, Sir Buckingham, Sir Rhydychen a Bryste.