Our Bright Future yn teithio i San Steffan

Aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future, Rachel Sampara, sy’n rhannu ei phrofiad o deithio i Lundain i gyfarfod ASau. Mae’n diwtor cadw gwenyn gyda phrosiect Blackburne House, BEE You. Roedd bore’r 5ed o Fawrth 2019 yn fore ffres ac oer o wanwyn yn Llundain. Hwn oedd y diwrnod pryd oedd prosiectau Our Bright Future […]

Read More
Dod yn diwtor cadw gwenyn

O fod yn wirfoddolwr i fod yn Llysgennad Ifanc Our Bright Future ac wedyn yn diwtor cadw gwenyn cymwys, mae Rachel yn rhannu ei phrofiadau fel rhan o Brosiect BEE You yn Blackburne House.  Roedd fy wyneb yn goch a ’mochau ar dân. Roedd pob owns o fy egni’n brwydro i ddal y dagrau oedd […]

Read More
Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn cyfarfod yn 2018

Ddydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 cyfarfu aelodau Fforwm Ieuenctid holl brosiectau Our Bright Future ledled y wlad yng Nghaerefrog. Roedd Aaron Wheeler yn un ohonyn nhw. Dyma’i stori … Helo bois, fy enw i ydi Aaron Wheeler. Nid Alan, Darren na hyd yn oed Karen… fel rydw i wedi cael fy ngalw ar y ffôn […]

Read More