‘Un o brofiadau balchaf fy mywyd’

Sion ydw i ac ar hyn o bryd rydw i’n cymryd rhan yn Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising, sef un o brosiectau Our Bright Future. Dechreuodd y cyfan gyda galwad na lwyddais i’w hateb a neges destun gan Libbi, Cydlynydd Rhaglen UpRising ar gyfer Caerdydd. Yn ei neges, dywedodd Libbi “Ffonia fi pan gei di funud, […]

Read More
Lansio Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising 2018-19

Lansiwyd Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising 2018-19 fis Tachwedd eleni yn Llundain, Caerdydd, Manceinion a Birmingham. Rhoddwyd cychwyn i’r rhaglen gyda Phenwythnos Lansio Arweinyddiaeth a gynhaliwyd ar yr un pryd yn y pedair dinas. Yn ystod y penwythnos, rhannodd yr UpRisers wybodaeth am yr heriau amgylcheddol allweddol sy’n wynebu eu cymunedau lleol, yn ogystal â deall […]

Read More
Symud oddi wrth Nadolig materol

Mae Lily Stringer yn cymryd rhan yn Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol Caerdydd sy’n cael ei chyflwyno gan UpRising. Mae ei blog yn herio ein harferion ni wrth brynu anrhegion Nadolig. Rhywbeth Sentimental Efallai bod hwn yn swnio’n sinistr fel dechrau i flog am y Nadolig, ond ystyriwch hyn: pe baech chi’n cael eich gorfodi o’ch cartref […]

Read More