Community Payback: grym positif i Milestones a Care Farm

Mae Community Payback yn un o elfennau cyflawni prosiect Milestones Our Bright Future, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Ers i’r Care Farm agor ym mis Tachwedd 2016, mae Community Payback wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o dasgau yno, unwaith yr wythnos bron. Mae’r Care Farm yn defnyddio arferion ffermio therapiwtig […]

Read More
Beth yn y byd ydi prysgoedio

Dyma Rachel Bush, Swyddog Addysg a Lles gydag Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire, i esbonio pam mae pobl ifanc sy’n rhan o brosiect Milestones yn torri coed.                  ‘Does dim ots gennym ni am yr oerni, fe fyddwn ni’n dal i brysgoedio waeth beth yw’r tywydd.’ Nawr bod dyddiau oerach a thywyllach misoedd y gaeaf yn atgof […]

Read More