Mae’r llanw’n troi: Ymweliad Paige â’r Gynhadledd Forol Ryngwladol

Teithiodd Paige Bentley, 22 oed, o brosiect Ein Glannau Gwyllt yng Ngogledd Cymru i Glasgow fis diwethaf ar gyfer Cynhadledd Forol Ryngwladol yr Alban a Symposiwm Sbwriel Morol Cyngor Prydain ac Iwerddon. Dyma beth wnaeth hi ei ddysgu. Cynhaliwyd Cynhadledd Forol Ryngwladol yr Alban ym Mhrifysgol Strathclyde ac roedd yn canolbwyntio ar gamau gweithredu cenedlaethol […]

Read More
Crwydro a Mieri

Andy O’Callaghan, Swyddog Prosiect Ieuenctid gydag Ein Glannau Gwyllt, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Wrth i Ein Glannau Gwyllt baratoi ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru, roedd yn amser i’r gweithwyr datblygu ddechrau baeddu eu dwylo a dod i ddeall sut mae ymddiriedolaeth natur yn mynd ati i […]

Read More
In the beginning, there was a dead cat shark

A dyna ble rydw i nawr, yn gweithio ar un o brosiectau Ein Dyfodol Disglair o’r enw Arfordiroedd Gwyllt Cymru, yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru i warchod eu hardaloedd lleol. Rydw i’n gwybod bod y gair cadwraeth yn gallu codi ofn arnoch chi ond peidiwch â dychryn! Mae caiacio, snorcelu, arfordiro ac […]

Read More