Chwilio am dail bele’r coed yn Sir Amwythig

Mae Hannah Farley, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, wedi bod yn gweithio gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc er mwyn cynnig cyfle iddyn nhw ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o fyd natur a’r sector amgylcheddol. Rydw i wedi bod yn gweithio’n agos gydag un ysgol uwchradd er mwyn darparu cwricwlwm amgen i wyth o […]

Read More
Menter gymdeithasol a Growing Confidence – creu’r jig-so?

Dyma Ruth Hudson, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence, i rannu beth mae hi a’r tîm wedi ei ddysgu am fenter gymdeithasol Roedd tîm prosiect Growing Confidence Our Bright Future eisiau gweld sut gallai menter gymdeithasol fod o fudd i’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio â nhw. Ond, i ddechrau, roedd rhaid iddyn nhw ddeall mwy […]

Read More