Digwyddiad Dathlu Grassroots Challenge 2018

Dyma aelod o Fforwm Ieuenctid Grassroots Challenge a Chynrychiolydd Ieuenctid ar Banel Gwerthuso Our Bright Future, Arwen Greenwood, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Ddigwyddiad Dathlu Grassroots Challenge. Cynhaliwyd digwyddiad dathlu Grassroots Challenge eleni ddydd Gwener 23 Tachwedd yng Nghanolfan Ddinesig Craigavon ac roedd yn llwyddiant gwych. Dyma ail flwyddyn y prosiect ac roedd effaith gweithgareddau […]

Read More
Sut y gwnaeth byd natur fy helpu i gyda fy syndrom Asperger

Y Clwb Gwylio yw cangen iau Yr Ymddiriedolaethau Natur. Dyma Dara McAnulty, aelod 12 oed, i rannu ei stori am yr effaith y mae byd natur wedi’i chael ar ei fywyd. Gall pob un ohonom ddysgu rhywbeth am yr effaith y gall byd natur ei chael ar ein hiechyd a’n lles meddyliol.  Yn syth ar […]

Read More