Y Fforwm Ieuenctid

null

Mae ein hamser bellach.

Mae’r Fforwm Ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc o bob un o’r 31 o brosiectau sy’n rhan o Our Bright Future. Mae’n gyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau bywyd a gwella eu CV ochr yn ochr â chyfle i ymuno â Grŵp Llywio neu Banel Gwerthuso Our Bright Future. Cynlluniwyd yr ymgyrch ‘It’s #OurBrightFuture and we’re #OwningIt’ gan y Fforwm Ieuenctid sy’n cyfarfod yn flynyddol i lywio cyfeiriad y rhaglen. Mae’n gyfle gwych iddynt gyfarfod pobl ifanc eraill sy’n debyg iddyn nhw o bob cwr o’r wlad a thrafod cynlluniau a syniadau eu hymgyrch. Edrychwch ar y lluniau yma o’r cyfarfod y llynedd! 
lluniau ©JaneWarman