Ymgyrch Our Bright Future

Aeth pobl ifanc ati i sefydlu’r hashnod #owningit er mwyn meddiannu’r cyfryngau cymdeithasol a dangos y cyswllt rhwng dyfodol pobl ifanc a dyfodol yr amgylchedd. Aeth nifer ohonyn nhw ati i weithredu dros yr amgylchedd ledled y DU, gan ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. Darllenwch flog Zach i gael blas!
Mae eu camau gweithredu anhygoel yn gwella cannoedd o gymunedau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Ond doedd y bobl ifanc yma ddim yn hapus yn bodloni ar newid ar lefel leol, roedden nhw eisiau i’w lleisiau gael eu clywed gan y Llywodraeth ac eisiau gweld y Llywodraeth yn gwneud newidiadau!
Atebodd mwy na 300 o bobl ifanc y cwestiwn:
 ‘Pe baet ti’n gallu newid un peth er dy les di a’r amgylchedd, beth fyddai hwnnw?’
Cafodd eu hatebion eu dadansoddi a’u didoli i dair elfen allweddol:
  1. treulio mwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano
  2. cefnogaeth i gael swyddi amgylcheddol
  3. y Llywodraeth, cyflogwyr, busnesau, ysgolion ac elusennau i roi mwy o sylw i anghenion pobl ifanc a’r amgylchedd
Mae aelodau’r Fforwm Ieuenctid yn cael eu hyfforddi i siarad gyda phobl sy’n gwneud penderfyniadau ac i ddylanwadu ar bŵer gan arbenigwyr ymgyrchu ac, ym mis Mawrth 2019, bydd pobl ifanc o brosiectau Our Bright Future yn cyfarfod eu Haelodau Seneddol yn y Senedd i drafod sut gellir troi’r newidiadau hyn yn realiti.
Bydd mwy o weithgareddau’n cael eu trefnu y flwyddyn nesaf a’r peth gwych yw y byddan nhw i gyd yn cael eu harwain gan ieuenctid. I gael gwybod mwy am yr ymgyrch a’r camau nesaf, edrychwch ar y blog sydd wedi’i ysgrifennu gan Roberta, ein Rheolwr Polisïau ac Ymgyrchoedd, a chadwch lygad am ddiweddariadau ar Twitter ac Instagram.