Nawr yw ein hamser ni.
Mae’r Fforwm Ieuenctid yn gymuned o bobl ifanc o’r un anian sydd â nod cyffredin yn gysylltiedig â natur a’r amgylchedd. Mae hwn yn ofod agored a chynhwysol i bob person ifanc archwilio a datblygu eu hangerdd a’u diddordebau, waeth pa mor fawr neu fach, gyda chefnogaeth pobl eraill. Mae gan bobl ifanc gyfle i leisio eu barn, creu, cyflwyno ac arwain ar ddatblygiad eu gofod.
Mae arweinwyr ifanc yn y gofod hwn yn cael cyfle i ddylanwadu ar bolisi, ymddygiad ac ymwybyddiaeth drwy:
  • gwleidyddion ac ASau
  • addysg
  • arweinwyr busnes
  • y rhai sy’n gwneud penderfyniadau
  • sefydliadau amgylcheddol
  • cymdeithas
  • pobl ifanc eraill
Yn wreiddiol, roedd y Fforwm Ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc o bob un o’r 31 o brosiectau Our Bright Future, ond mae bellach ar agor i bob person ifanc rhwng 13 a 24 oed. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc feithrin sgiliau a gwella eu CV a chysylltu â phobl ifanc eraill. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, ewch i’n teipffurf sy’n cynnwys disgrifiad rôl a phecyn cyflwyno, yn ogystal â’r ffurflen i gofrestru ar gyfer ein sesiwn cyflwyno.
Cynlluniwyd yr ymgyrch Tri Chais gan y Fforwm Ieuenctid sy’n cyfarfod wyneb yn wyneb (pan mae hynny’n bosib) ac ar-lein yn rheolaidd i lywio gweithrediadau’r prosiect yn y dyfodol. Mae’r Fforwm Ieuenctid yn ofod agored i drafod, creu a chyflwyno ymgyrchoedd a phrosiectau ar bynciau y mae ein pobl ifanc yn teimlo’n angerddol amdanynt.
Beth mae Cynrychiolwyr y Fforwm Ieuenctid yn ei ddweud …
 
  • “Mae wedi ehangu fy ngwybodaeth, fy hyder ac yn gyffredinol wedi rhoi gwybodaeth i mi am gyfleoedd eraill a rhwydweithiau gwych.”
  • “Fe wnes i gyflwyno araith o flaen 100 o bobl yr adeg yma y llynedd, ’fyddwn i ddim wedi sefyll yn ffrynt yr ystafell heb sôn am siarad!”
  • “Rydw i’n credu fy mod i’n dysgu mwy o sgiliau yn gyson am sut i siarad â phobl ifanc a chael trafodaethau. Rydw i’n credu fy mod i’n datblygu’n gyson. Dydw i ddim yn meddwl ’mod i byth yn mynd i stopio ac rydw i’n mynd i ddod o hyd i fwy a mwy o bethau i’w gwneud a mwy a mwy o bethau i’w harchwilio gydag Our Bright Future.”