Youth Forum

null
Mae’r Fforwm Ieuenctid yn cynnwys pobl ifanc o bob un o’r 31 o brosiectau Our Bright Future. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau bywyd a gwella eu CV a hefyd cyfle i ymuno â Grŵp Llywio neu Banel Gwerthuso Our Bright Future. Cafodd ymgyrch Our Bright Future ei chynllunio gan y Fforwm Ieuenctid sy’n cyfarfod bob blwyddyn er mwyn llywio cyfeiriad y rhaglen. Mae’n gyfle gwych iddyn nhw gyfarfod pobl ifanc eraill debyg iddyn nhw eu hunain ledled y wlad a thrafod cynlluniau a syniadau eu hymgyrch. Edrychwch ar y lluniau hyn o’r cyfarfod eleni!