Y Grŵp Llywio yw’r prif grŵp arwain ar gyfer Our Bright Future, sy’n gyfrifol am gefnogi’r Ymddiriedolaethau Natur i gyflawni amcanion y rhaglen, sicrhau’r effaith fwyaf posibl a sicrhau gwaddol parhaol ar lefel y DU.
Cylch gorchwyl y Grŵp Llywio yw goruchwylio’r gwaith o ddatblygu a rheoli Our Bright Future. Mae hyn yn cynnwys:
  • hyrwyddo ymgysylltiad a chyfranogiad ehangach yn y broses o wneud penderfyniadau ar bob lefel gan bobl ifanc
  • sicrhau bod arfer gorau’n cael ei rannu’n effeithiol
  • rheoli risg
  • goruchwylio perfformiad strategol y rhaglen
Caiff y Grŵp Llywio ei gadeirio gan gynrychiolydd o’r Cyngor Ymddiriedolaethau Natur ac mae’n cynnwys un uwch aelod o staff o bob un o’r wyth sefydliad consortiwm, tri pherson ifanc a chynrychiolydd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
Steering Group Jan 20
Aelodau’r Grŵp Llywio
Peta Foxall (Cadeirydd): Cadeirydd yr Ymddiriedolaethau Natur
Alan Marchant: Cyfarwyddwr Gweithrediadau gyda The Conservation Volunteers
Alasdair Roxburgh: Cyfarwyddwr Cymunedau a Rhwydweithiau gyda Chyfeillion y Ddaear
Catherine Clifton: Cynrychiolydd Ieuenctid
Gemma Sarigu: Cynrychiolydd Ieuenctid
Helena Christie: Rheolwr Portffolio yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Jennie Comerford: Swyddog Grantiau Cenedlaethol gyda’r Field Studies Council
Jenny Howard Coles: Uwch Reolwr Datblygu gyda’r CSE
Laurence Kinnersley: Cynrychiolydd Ieuenctid
Nikki Williams: Cyfarwyddwr – Ymgyrchu a Chymunedau yn yr Ymddiriedolaethau Natur 
Rukaiya Jeraj: Uwch Swyddog Datblygu Rhaglenni yn UpRising 
Sarah Deane: Rheolwr Green Futures yn Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog