Yn adrodd yn ôl at y Grŵp Llywio, mae’r Panel Gwerthuso’n sbarduno’r ymchwil a gwerthusiad rhaglen Our Bright Future.
Dyma gylch gwaith y Panel Gwerthuso:
  • gweithio gyda Rheolwr y Rhaglen i sicrhau bod yr amcanion gwerthuso’n cael eu cyflawni
  • derbyn, trafod a chyflwyno sylwadau ar adroddiadau rheolaidd gan bartneriaid gwerthuso allanol
  • darparu sylwadau a chyngor ar adroddiadau gwerthuso i’w cyhoeddi’n allanol
Cadeirir y Panel Gwerthuso gan aelod o’r Grŵp Llywio ac mae’n cynnwys pedwar o bobl sydd ag arbenigedd gwerthuso o sefydliadau’r consortiwm, dau berson ifanc, un cynrychiolydd o brosiect Our Bright Future sy’n gyfrifol am ddarparu gweithgarwch gwerthuso fel rhan o’i brosiect a chynrychiolydd o’r National Lottery Community Fund. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn chwarterol ac yn cynnal o leiaf un cyfarfod y flwyddyn gan ddewis prosiect fel lleoliad.
Our Bright Future Evaluation Panel
Aelodau’r Panel Gwerthuso
Sarah Cheshire: Rheolwr Gwerthuso gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Jennie Comerford: Swyddog Grantiau Cenedlaethol gyda’r Cyngor Astudiaethau Maes
Nigel Doar: Cyfarwyddwr Strategaeth gydag Yr Ymddiriedolaethau Natur
Amelia Fawcett: Cynrychiolydd Ieuenctid 
Mark Fishpool: Cyfarwyddwr gyda Dinas Amgylchedd Middlesbrough
Arwen Greenwood: Cynrychiolydd Ieuenctid
Isobel Hall: Rheolwr Rhaglenni gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog
Renu London: Rheolwr Portffolio gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Joe Wyatt: Arweinydd Prosiect Ieuenctid Amgylcheddol gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog