Home/Blog/

Blog


Mae dŵr yn sylwedd rydym yn ei ddiystyru a’i anwybyddu yn aml ond gall fod yn ffynhonnell bywyd ei hun neu’n ffynhonnell trasiedi

Mae’r blog yma wedi’i ysgrifennu gan Gemma, merch 16 oed o Gaerefrog sy’n Gynrychiolydd ar Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae'n rhoi ei barn ar sut mae dŵr wedi effeithio ar ble mae'n byw a'r atebion yn y dyfodol a allai helpu Caerefrog i addasu i lefelau afonydd uwch. Dŵr. Mae dŵr yn sylwedd rydym [...]

By |2021-02-23T16:45:02+00:00Chwefror 23rd, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Siwrnai prentisiaeth Jade

Mae fy mhrentisiaeth 16 mis i gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria ac YDMT wedi bod yn anhygoel. Ddwy flynedd yn ôl, doeddwn i ddim yn gwybod am beth roeddwn i'n teimlo’n angerddol neu eisiau ei wneud. Fe roddodd y brentisiaeth yma gyfle i mi ddysgu am fyd natur, ac amdanaf i fy hun. Rydw i wedi [...]

By |2021-02-08T10:07:00+00:00Chwefror 8th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Meddwl am lais cynyddol i ieuenctid yn eich sefydliad? Dyma ein stori ni.

Mae eco-bryder cynyddol yn arwydd bod pobl ifanc yn teimlo pryder gwirioneddol am fethu mynd i'r afael â heriau amgylcheddol. Yn dilyn y streic ysgolion dros yr hinsawdd mae llawer o bobl ifanc yn gofyn am gael dysgu mwy am eiriolaeth ac ymgysylltu gwleidyddol. Mae gan Ogledd Iwerddon ddau brosiect Our Bright Future, un gyda [...]

By |2021-02-03T11:23:32+00:00Chwefror 3rd, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Cynllun Hyfforddi Ein Glannau Gwyllt

Helo! Fy enw i yw Patrycja Bialecka ac fe wnes i gymryd rhan yng Nghynllun Hyfforddi Ein Glannau Gwyllt yn 2020. Rydw i'n fyfyrwraig yn fy nhrydedd flwyddyn, yn astudio Swoleg gydag Ymddygiad Anifeiliaid ym Mhrifysgol Bangor, acrydw i'n caru popeth am fyd natur. Mynd i gerdded neu nofio, gwaith cadwraeth neu drin anifeiliaid – [...]

By |2020-11-11T11:04:59+00:00Tachwedd 11th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Mae’n ymddangos bod datgysylltiad oddi wrth fyd natur a rhaid i ni ddysgu sut i ailgysylltu

Gan Michelle Payne Fy enw i yw Michelle ac rydw i’n fyfyrwraig MscRes ym Mhrifysgol Bangor yn astudio primatiaid, a fy hoff brimat yw lemwr! Rydw i hefyd yn mwynhau ysgrifennu straeon. Mae Astudio Swoleg ac MscRes yn y brifysgol wedi rhoi digon o wybodaeth i mi am gadwraeth, ond doeddwn i ddim yn hyderus [...]

By |2020-09-17T11:32:58+01:00Medi 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Cyfle i gyfarfod ein Swyddog Ymgyrchoedd newydd

Gan Isla King Fe wnes i ymuno â thîm Our Bright Future yr Ymddiriedolaethau Natur fis diwethaf, ac mae’r ychydig wythnosau cyntaf wedi hedfan heibio eisoes. Mae wedi bod yn brofiad rhyfedd dechrau mewn swydd newydd ond yn gweithio o gartref o hyd, ond dydi hynny heb amharu dim ar fy nghyffro i am fod [...]

By |2020-09-15T14:56:17+01:00Medi 15th, 2020|Cymraeg blog, Newyddion|0 Comments

Ton o Newid: Fy Mlwyddyn i ar y Glannau

Gan Jodie Holyoake Nid gormodiaith yw dweud ei bod wedi bod yn gorwynt o flwyddyn i mi! Ar ôl graddio gyda gradd mewn Ffotograffiaeth Forol a Byd Natur a gwneud ceisiadau di-ri am swyddi yn y sector cadwraeth am sbel dda, roeddwn i ar ben fy nigon yn derbyn *yr* alwad ffôn yna’n dweud fy [...]

By |2020-06-17T15:53:01+01:00Mehefin 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top