Home/Blog/

Blog


Rhannu Dysgu Gwella – beth, pam a sut

Dylai unrhyw raglen bartneriaeth gryfhau ac ychwanegu at bob elfen sy’n rhan ohoni ac mae'n ffaith adnabyddus bod cydweithio mewn partneriaeth fel arfer yn cyflawni mwy na sefydliadau neu brosiectau sy'n gweithio ar wahân. Felly, pan oedd Our Bright Future - un o'r partneriaethau cydweithredol mwyaf i gael ei chyllido drwy Gronfa Gymunedau'r Loteri Genedlaethol [...]

By |2021-05-05T10:14:28+01:00Mai 5th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Fy amser i gyda’r Cyngor Ieuenctid

Mae Caitlin yn 21 oed ac yn dod o Warrington ac mae’n rhannu ei phrofiad o fod yn rhan o Gyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Sir Caerhirfryn. Mae pandemig COVID-19 wedi bod yn gyfnod hynod o anodd i lawer o bobl, gan effeithio’n arbennig ar iechyd meddwl pobl ifanc. Fel myfyrwraig wedi cymryd blwyddyn fwlch o'r [...]

By |2021-04-12T16:15:35+01:00Ebrill 12th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Eich defnydd cudd o ddŵr’

Ysgrifennwyd y blog yma gan Rebecca, myfyrwraig Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth Amgylcheddol 21 oed a Chynrychiolydd Fforwm Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Avon ac Our Bright Future. Beth sy'n dod i'r meddwl pan fyddwch chi'n meddwl am leihau defnydd o ddŵr? Mae'n debyg y byddwch chi’n neidio'n syth at gael cawodydd byrrach, gosod mesuryddion clyfar yn eu [...]

By |2021-03-10T16:21:58+00:00Mawrth 9th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Y Genhedlaeth Goll?

Mae David Sharrod, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog, yn adrodd ei stori, gan dynnu sylw at bwysigrwydd yr angen am ddarparu cefnogaeth gyda chael swyddi amgylcheddol. Fy mlog cyntaf i. Wedi dweud hynny, amser maith yn ôl, fe wnes i rywbeth tebyg. Fe ysgrifennais i ddyddiadur ar gyfer papur newydd The Sunday [...]

By |2021-03-02T14:59:09+00:00Mawrth 2nd, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Mae dŵr yn sylwedd rydym yn ei ddiystyru a’i anwybyddu yn aml ond gall fod yn ffynhonnell bywyd ei hun neu’n ffynhonnell trasiedi

Mae’r blog yma wedi’i ysgrifennu gan Gemma, merch 16 oed o Gaerefrog sy’n Gynrychiolydd ar Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae'n rhoi ei barn ar sut mae dŵr wedi effeithio ar ble mae'n byw a'r atebion yn y dyfodol a allai helpu Caerefrog i addasu i lefelau afonydd uwch. Dŵr. Mae dŵr yn sylwedd rydym [...]

By |2021-02-23T16:45:02+00:00Chwefror 23rd, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Siwrnai prentisiaeth Jade

Mae fy mhrentisiaeth 16 mis i gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria ac YDMT wedi bod yn anhygoel. Ddwy flynedd yn ôl, doeddwn i ddim yn gwybod am beth roeddwn i'n teimlo’n angerddol neu eisiau ei wneud. Fe roddodd y brentisiaeth yma gyfle i mi ddysgu am fyd natur, ac amdanaf i fy hun. Rydw i wedi [...]

By |2021-02-08T10:07:00+00:00Chwefror 8th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Meddwl am lais cynyddol i ieuenctid yn eich sefydliad? Dyma ein stori ni.

Mae eco-bryder cynyddol yn arwydd bod pobl ifanc yn teimlo pryder gwirioneddol am fethu mynd i'r afael â heriau amgylcheddol. Yn dilyn y streic ysgolion dros yr hinsawdd mae llawer o bobl ifanc yn gofyn am gael dysgu mwy am eiriolaeth ac ymgysylltu gwleidyddol. Mae gan Ogledd Iwerddon ddau brosiect Our Bright Future, un gyda [...]

By |2021-02-03T11:23:32+00:00Chwefror 3rd, 2021|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top