Cyffredinol

Mae’r wefan yma yn cael ei redeg gan Yr Ymddiriolaethau Natur (YYN – elusen gofrestredig rhif 207238). Rydyn ni yn parchu cyfrinachedd ein cefnogwyr a rhoddwyr ac yn cymeryd gofal am ddiogelwch eich gwybodaeth. Rydyn ni yn ymrwymedig i amddiffyn eich preifatrwydd. Mae’r datganiad yma yn gadael i chi wybod sut a pham yr ydyn yn defnyddio eich gwybodaeth.

Tydi YYN ddim yn gyfrifol am ymarferiadau preifatrwydd neu gynnwys unrhyw wefannau arall sy’n gysylltu at y wefan hon. Os yr ydych wedi dilyn dolen o’r wefan hon at wefan arall, gallech fod yn darparu gwybodaeth at drydydd parti.

Diogelu data

Tydi YYN ddim yn gwerthu, masnachu, na rhentio eich gwybodaeth personol i eraill. Na fydd y gwybodaeth yma yn cael ei ddatgelu at unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd penodol, os nac yw hyn yn ofynnol gan y gyfraith. Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn eich galluo i wybod pa wybodaeth sy’n cael ei gadw amdanoch chi ac ei gael wedi ei gywiro neu ei ddileu lle’n briodol. Mi fydd tâl o i fyny at £10 am ddarparu copi. Dylai ymwelwyr at ein gwefan sy’n ymateb at hysbysebiadau fod yn fodlon eu bod yn gwybod sut y caiff eu gwybodaeth personol ei ddefnyddio.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel bron i bob gwefan, i’ch helpu chi gael y profiad gorau posib. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr ac i ddarparu data tracio dienw i raglenni trydydd parti, fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn un gwell.

Fodd bynnag, efallai bod yn well gennych chi anablu’r cwcis ar y safle yma ac ar safleoedd eraill. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe’n caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu nhw, ymwelwch â www.allaboutcookies.org


Mae ein cwcis yn ein helpu gyda’r canlynol:

  • Gwneud i’n gwefan weithio fel byddech yn disgwyl
  • Cofio eich gosodiadau yn ystod a rhwng ymweliadau
  • Gwella cyflymder / diogelwch y safle
  • Gadael i chi rannu tudalennau gyda rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook
  • Parhau i wella ein gwefan i chi

NID YDYM yn defnyddio cwcis ar gyfer y canlynol:

  • Casglu unrhyw wybodaeth sy’n golygu bod posib eich adnabod yn bersonol (heb eich caniatâd penodol chi)
  • Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol chi)
  • Anfon data sy’n golygu bod posib eich adnabod yn bersonol at drydydd bartïon
  • Talu comisiwn gwerthu

Cewch wybod mwy am yr holl gwcis rydym yn eu defnyddio isod:

Ymhlith y cwcis rydym yn eu defnyddio mae Google Analytics, YouTube ac Add This. Mae posib darllen polisïau preifatrwydd perthnasol y rhaglenni trydydd parti hyn yma:

Google analytics
YouTube
Add This