Abbi Real Stories individual page
Mae Abbi, sy’n 17 oed, wedi ymwneud â’r prosiect ers 2016. Roedd yn Brif Arddwr yn ei chlwb garddio yn yr ysgol ac mae wedi cwblhau Dyfarniad Efydd Dug Caeredin. Hefyd mae wedi cwblhau cyfnod o brofiad gwaith gyda Gwasanaeth Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Cymoedd Sir Efrog ac arweiniodd hynny at brentisiaeth. Mae’n helpu’r wardeiniaid iau yn awr.        

 

Drwy Green Futures rydw i wedi cyfarfod pobl anhygoel sy’n rhannu angerdd tebyg i mi. Maen nhw wedi dysgu gwahanol bethau i mi ac rydw i wedi dysgu rhai pethau iddyn nhw hefyd. Rydw i wedi cael prentisiaeth o ganlyniad i hynny ac rydw i wrth fy modd. Mae’r cyfleoedd yn wych!

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect Green Futures.