600x600 Y3Q2 individual photos with credits
Roedd Aidan, 19 oed, yn astudio yng ngholeg pan ddechreuodd gymryd rhan gyda’r Green Academies Project. Roedd y coleg yn awyddus iddo gymryd rhan gan fod y prosiect yn darparu profiad gwaith i baratoi ar gyfer cyflogaeth. Bob dydd Mercher, roedd yn gweithio gyda warden ar safle Quarry Bank Mill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Roedd wir yn mwynhau dysgu am gadwraeth, garddio a bywyd gwyllt. Bu’n helpu gydag achub ystlum hyd yn oed, oedd yn cael anhawster ar sil ffenest dosbarth! Fe wnaeth fwynhau ei amser gyda’r Green Academies Project gymaint fel ei fod wedi dechrau gwirfoddoli ar benwythnosau hefyd. Mae ei brofiad gwaith wedi ei helpu i sicrhau interniaeth ym Maes Awyr Manceinion.
Mwy o wybodaeth yma am y Green Academies Project ym Manceinion, Castellnewydd, Birmingham, Wrecsam a Llundain.