Amy NUS Individual images with credits 600x600
Roedd Amy, sy’n 25 oed, yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Canolbarth Sir Gaerhirfryn pan ddechreuodd wirfoddoli yn SCRAN (Students Creating Resources Around Nutrition), sef prosiect Student Eats y brifysgol. Mae SCRAN yn fenter gymdeithasol sy’n cael ei harwain gan fyfyrwyr ac mae’n darparu gweithdai maeth ar y campws ac yn y gymuned. Ar ôl cwblhau rôl wirfoddol, cafodd Amy interniaeth gyda thâl yn SCRAN. Yn ystod yr interniaeth, bu’n cynllunio digwyddiadau, yn dysgu sgiliau gweinyddol ac yn trefnu allgymorth cymunedol. Y cyflawniad mae hi fwyaf balch ohono yw cynllunio a chyflwyno gweithdai ‘Coginio i Fwyta’ mewn ysgolion gyda Chyngor Dinas Preston. Roedd hyn yn golygu y gallai wneud gwahaniaeth i fywydau pobl mewn perygl o ddioddef o dlodi bwyd. Roedd Amy wrth ei bodd hefyd bod y brifysgol wedi mabwysiadu rysáit SCRAN ar gyfer bwydlen y ffreutur! Ar ôl cwblhau’r  interniaeth, mae wedi cael swydd fel Cydlynydd Datblygiad Cymunedol erbyn hyn.
Mwy o wybodaeth am Student Eats ledled y DU.