Beth 600x600
Mae Beth, sy’n 19 oed, wrth ei bodd yn annog eraill i dyfu eu bwyd eu hunain. Mae’n casau gwastraffu bwyd ac yn frwd o blaid achub unrhyw bethau sy’n cael eu taflu’n ddiangen. Mwynhaodd fynd allan i’r awyr iach ym Manceinion i gasglu gweddillion cnydau. Mae gwirfoddoli gyda From Farm to Fork wedi rhoi profiad a gwybodaeth uniongyrchol iddi i’w helpu gyda’i huchelgais o sefydlu prosiect tyfu bwyd gyda phobl ddigartref ei chymuned. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau casglu gweddillion cnydau wedi gwella ei lles a’i hatal rhag teimlo’n unig yn y ddinas fawr.
Mwy o wybodaeth am From Farm to Fork yn Llundain, Caint, Sussex, Gorllewin Lloegr a Gogledd Orllewin Lloegr yma.