Real stories photo credits 210218 individual pages7
Ymunodd Billy, sy’n 16 oed, ag Our Bright Future yn Fife ym mis Ebrill 2017, gyda’r nod o fynd i lond dwrn o sesiynau cyn mynd yn ôl i’r ysgol. Roedd wedi bod yn anhapus yn yr ysgol ac nid oedd ganddo unrhyw fwriad sefyll ei arholiadau. Ond daeth i bob un o sesiynau Our Bright Future gan aros yn hwyr yn aml! Gofynnodd am waith gyda’r tîm yn y tymor hir yn y diwedd a nawr mae’n gweithio tuag at Brentisiaeth Fodern Lefel 2 mewn sgiliau gwledig a rheoli stadau. Fel rhan o’r rhaglen hon mae’n gweithio ochr yn ochr â grŵp o wirfoddolwyr gyda llawer o anghenion cefnogi ychwanegol. Nid yn unig mae’n ennill hyder ac yn cael hyfforddiant wedi’i achredu, ond hefyd mae’n dangos empathi ac yn gweithio’n dda gyda’r grŵp anghenion ychwanegol. Mae hefyd yn cael hyfforddiant achrededig sy’n cael ei gydnabod gan y diwydiant wrth gael profiad gwaith ymarferol.
Mwy o wybodaeth am Fife’s Our Bright Future