Ethan Real Story 600x600
Mae Ethan, sy’n 17 oed, yn fyfyriwr yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru. Pan oedd yn iau, doedd dim ots ganddo am yr amgylchedd ac roedd yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn aml. Ond ar ôl tyfu’n hŷn, ymunodd â My World My Home a daeth yn frwd o blaid ymgyrchu. Erbyn hyn mae’n ymgyrchu dros leihau plastig ar gampws y coleg ac yn annog mwy o ailgylchu.
‘Roeddwn i’n arfer bod yn un o’r myfyrwyr fyddai’n taflu sbwriel ar y llawr. Nawr rydw i’n deall sut mae’n effeithio ar broblemau byd-eang.’ 
Mwy o wybodaeth am My World My Home yn Llundain, Dwyrain Canolbarth Lloegr, Cymru a De Orllewin Lloegr yma.