John Real Stories 600x600
Ymunodd John, sy’n 22 oed, â phrosiect Welcome to the Green Economy am ei fod yn ddi-waith ac yn chwilio am swydd. Cafodd gymorth gyda gwella ei sgiliau ysgrifennu llythyr, datblygu CV a chael llawer o gyngor ar gyfer cyfweliadau gan Gynghorydd Cyflogaeth. Enillodd gymwysterau ac yn fuan cafodd swydd fel Swyddog Ymgysylltu â Chwsmeriaid gyda Groundwork Llundain! Mae hyn yn golygu ei fod yn cefnogi aelodau’r cyhoedd i arbed dŵr ac yn cynnig cyngor am fesuryddion clyfar i leihau defnydd o ddŵr. Fo yw’r goruchwylydd ieuengaf erioed fel rhan o’r prosiect ac mae ei dîm yn perfformio’n dda.
‘Rydw i wedi bod yma am bedwar mis ac wedi cael dyrchafiad yn barod i fod yn arweinydd tîm. Mae wedi newid fy mywyd i yn sicr! Roeddwn i’n brydlon bob dydd ac roedd fy mhresenoldeb yn dda. Fe wnes i weithio’n galed. Os gwnewch chi weithio’n galed, fe fyddwch chi ar eich ennill yn sicr.’
Mwy o wybodaeth am Welcome to the Green Economy yn Llundain ar gael yma.