Real stories photo credits 210218 individual pages8
Mae Zhuhaa, sy’n 18 oed ac yn dod o Middlesbrough, yn breuddwydio am weithio ym maes gwyddoniaeth amgylcheddol. Felly, er mwyn cael rhywfaint o brofiad, gwirfoddolodd gydag One Planet Pioneers. Dechreuodd ymwneud â thasgau cadwraeth a garddwriaethol, gan lwyddo i helpu gyda grwpiau tyfu mewn ysgolion a chymunedau.
‘Rydw i’n teimlo’n fwy parod i gymryd rhan yn fy nghymuned oherwydd rydw i’n teimlo bod gwirfoddoli’n rhoi llawer iawn o foddhad i mi.’
Mwy o wybodaeth am One Planet Pioneers yn Middlesbrough