Sylwer, yn unol â chyngor y Llywodraeth, mae tîm Our Bright Future yn gweithio o gartref ar hyn o bryd. Mae posib cysylltu â ni yr un fath, ar e-bost ac ar y rhifau ffôn symudol sydd wedi’u rhestru isod.  
Os nad ydych yn siŵr pwy ydych angen siarad hefo, gyrrwch eich ymholiad at: ourbrightfuture@wildlifetrusts.org 
Fel arall, gallwch ein galw ar 01636 670000, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9yb-5yh.
Cath Hare
Cath Hare: Pennaeth Grantiau
chare@wildlifetrusts.org
01636 670083 (Newark)  // 07833 017167
Roberta Antonaci
Roberta Antonaci: Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth
rantonaci@wildlifetrusts.org
01636 670033 (Londain) // 07736 462234
Isla GK[9296]
Isla King: Swyddog Ymgyrchoedd
igking@wildlifetrusts.org
01636670053 (Newark based) // 07526 919538
Katy
Katy Dines: Cydlynydd Grantiau a Data
kdines@wildlifetrusts.org
Lydia's photo reframing for the website
Lydia Allen: Cydlynydd Fforwm Ieuenctid
LydiaA@nya.org.uk
0116 242 7350 (Leicester) // 07702 835211
Ash OBF photo
Ashleigh Carter: Prentis Our Bright Future
acarter@wildlifetrusts.org.uk
01636 670038