Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
North Wales Wildlife Trust
CSE
Blackburne House
Mae hyfforddai cadwraeth yn cael ei benodi fel Ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Y person cyntaf erioed dan 30 oed i gael y swydd!
North Wales Wildlife Trust: Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
‘Rydw i’n berson newydd. Rydw i’n fwy ymwybodol o’r problemau rydyn ni’n eu hwynebu ond rydw i’n teimlo’n fwy pwerus i wneud rhywbeth ynghylch hynny’
CSE: Bright Green Future
Mae prosiect BEE You yn gweithio gydag ysgol leol ar gyfer plant â golwg rhannol i greu llyfrau gwaith braille, gan wneud cadw gwenyn yn fwy hygyrch i fwy o bobl!
Blackburne House: BEE You
Groundwork London
Lancashire Wildlife Trust
Impact Arts
Mae trydydd person ifanc wedi symud ymlaen o leoliad i gyflogaeth gyda Groundwork Llundain, gan ddangos gwerth gwirfoddoli!
Groundwork London: Welcome to the Green Economy
Mae Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn yn gwneud i leisiau pobl ifanc gael eu clywed gan uwch reolwyr ac Ymddiriedolwyr
Lancashire Wildlife Trust: My Place
Mae’r ardd Impact Arts wedi cael ei thrawsnewid gan y tîm Dylunio Amgylcheddol yn Creative Pathways fel bod modd i’r gymuned leol ei mwynhau yn awr
Impact Arts: Creative Pathways Environmental Design