Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
AWT
MEC
Ulster W
“Fy hoff ran i oedd y diwrnod sgiliau adnabod. Roedd yn grêt dysgu am adnabod adar a mamaliaid ac wedyn mynd allan a rhoi cynnig arni.”
~ Magda, 21 oed
Mae prosiect One Planet Pioneers wedi bod yn brysur gyda 30.55 hectar o gynefin naturiol a gofod gwyrdd yn Nyffryn Tees wedi cael ei wella!
Cynhaliodd Her Grassroots gyfarfod ar-lein gwych gyda Peter Weir y Gweinidog Addysg i drafod eu hangerdd dros ddysgu ym myd natur
Groundwork London
Lancashire Wildlife Trust
Impact Arts
Mae trydydd person ifanc wedi symud ymlaen o leoliad i gyflogaeth gyda Groundwork Llundain, gan ddangos gwerth gwirfoddoli!
Groundwork London: Welcome to the Green Economy
Mae Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn yn gwneud i leisiau pobl ifanc gael eu clywed gan uwch reolwyr ac Ymddiriedolwyr
Lancashire Wildlife Trust: My Place
Mae’r ardd Impact Arts wedi cael ei thrawsnewid gan y tîm Dylunio Amgylcheddol yn Creative Pathways fel bod modd i’r gymuned leol ei mwynhau yn awr
Impact Arts: Creative Pathways Environmental Design
Uchafbwyntiau tîm #30DiwrnodGwyllt Our Bright Future
Nature reserve
Cath #30DaysWild
Roberta #30DaysWild
Marie #30DaysWild
Aeth Prentis Our Bright
Future a’i deulu i ymweld ag un
o warchodfeydd natur Ymddiriedolaeth Natur Sir Nottingham
Bu’r Pennaeth Grantiau Cath yn cynaeafu ychydig o riwbob a mefus o’i gardd
Gwrandawodd y Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth Roberta ar sŵn ceiliogod y rhedyn

Aeth y Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Marie am dro gyda’i chi amser cinio yn y goedwig fechan leol