Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
Randalstown_Green_Flag
194081476_1500014420345524_8971310598846264074_n
Gyda chefnogaeth gan Grassroots Challenge mae Clwb Ffermwyr Ifanc Randalstown wedi derbyn Dyfarniad Clwb Eco Baner Werdd gan Keep Northern Ireland Beautiful!
Mae Ymddiriedolaeth Stiwardiaeth Falkland wedi bod yn gweithio gyda chyflogeion ifanc i ddatblygu eu sgiliau. Cymerodd pobl ifanc ran mewn creu dau fwa priodas naturiol i’w defnyddio ledled y stad.
All_Saints_Cave_Hill_2
Treehouse_
Cynigiodd Partneriaeth Belfast Hills ystod o brofiadau dysgu awyr agored fel bod pobl ifanc yn gallu ymgysylltu â natur gan helpu gydag iechyd meddwl a chorfforol.
Ymddangosodd Hill Holt Wood ar BBC Radio Lincolnshire i drafod pwysigrwydd adeiladau naturiol a chynaliadwyedd yn eu cymuned.
First_tree_planted_at_Northcott
wild_skills_planting_2 Credit Danielle Smith
Gweithiodd Youth in Nature gyda 44 o bobl ifanc ag anghenion ychwanegol a dderbyniodd ddyfarniad RHS am eu gwaith i gyd yn creu dwy ardal ddysgu yn yr awyr agored.
Cynhaliodd Ymddiriedolaeth Natur Avon sesiynau sgiliau gwyllt gydag ysgolion a cholegau, “Roedd pob tasg yn dysgu gwybodaeth ymarferol iddynt am gadwraeth ac yn rhoi cipolwg ar yrfa fel cadwraethwr.”
My place
10 National Trust (11)
Cynhaliodd prosiect My Place ddigwyddiad dathlu. Roedd yn ysbrydoledig clywed am sut mae’r prosiect wedi cael effaith bositif ar lawer o bobl ifanc!
Helpodd Prosiect Academïau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fwy na 100 o bobl ifanc i ennill cymwysterau mewn pynciau gan gynnwys cadwraeth a rheoli tir.