Bob chwarter rydyn ni’n cyhoeddi uchafbwyntiau rhaglen Our Bright Future. Dyma’r rhai diweddaraf:
15 Yorkshire Dales Millennium Trust 22
IMG_20220319_163011542
21 Lancashire Wildlife Trust (19)
Cynhaliodd y prosiect Green Futures uwchgynhadledd ieuenctid olaf ym mis Gorffennaf gyda thema ddathlu! Fe wnaethant lusernau, collages, mynd i grwydro ogofâu, trafod ailwylltio Ingleborough a symud 500 o warchodwyr coed plastig
Fe gynhaliodd Our Bright Future Fforwm Ieuenctid preswyl gwych! Roedd yn grêt i’r bobl ifanc ddod at ei gilydd y tu allan yng nghanol byd natur i ddathlu gwaddol y rhaglen!
Mynychodd pedwar o aelodau Cyngor Ieuenctid MyPlace Sir Gaerhirfryn Gynhadledd y Blaid Geidwadol i siarad â Gweinidogion, cawsant gyfle hefyd i gwrdd â Phrif Swyddog Gweithredol yr Ymddiriedolaethau Natur Craig Bennett.
3 Belfast Hills Partnership (52)
10 National Trust (11)
Randalstown_Green_Flag
Helpodd staff Partneriaeth Belfast Hills sgowtiaid ifanc yn y neuadd gymunedol leol i greu pot plannu ffrâm oer allan o boteli wedi’u hailgylchu er mwyn i blanhigion dyfu ynddo.
Helpodd Prosiect Academïau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fwy na 100 o bobl ifanc i ennill cymwysterau mewn pynciau gan gynnwys cadwraeth a rheoli tir.
Gyda chefnogaeth gan Grassroots Challenge mae Clwb Ffermwyr Ifanc Randalstown wedi derbyn Dyfarniad Clwb Eco Baner Werdd gan Keep Northern Ireland Beautiful!