Fel Llysgenhadon Our Bright Future, dyma’ch cyfle chi i rannu’r pethau gwych sydd gan Our Bright Future i’w cynnig, a’r profiadau cadarnhaol rydyn ni i gyd wedi’u cael – ac y byddwn yn eu cael yn y dyfodol. Rydyn ni’n poeni am ddyfodol ein planed a’n pobl ifanc.
Rydyn ni’n buddsoddi yn ein gilydd ac eisiau cefnogaeth i’r Tri Chais:
  1. Addysgu a rhoi gwybod i bobl am Our Bright Future
  2. Rhannu ein heffaith
  3. Annog eraill i gymryd rhan, gweithredu a newid y byd
Beth mae’n ei olygu i fod yn Llysgennad?
Chi yw llais ac wyneb Our Bright Future. Rydyn ni eisiau rhannu eich straeon, eich profiadau a’ch persbectif i helpu i rannu effaith a gwerth ein rhaglen gyda’r byd. Byddwn yn helpu i roi’r offer a’r adnoddau i chi i fod yn llwyddiannus.
Beth mae ein rhaglen yn ei gynnwys?
Mae ein rhaglen tri mis yn cynnwys hyfforddiant, mentora a chefnogaeth i’n Llysgenhadon. Byddwn hefyd yn rhoi’r adnoddau i chi rannu eich llwyddiannau ar ein sianeli digidol.
Mae ein pecynnau cymorth yn cynnwys y canlynol:
Cyfryngau Cymdeithasol 101: Sut i wneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud!
Cyfryngau Cymdeithasol 101: Brandio – beth sy’n gwneud brand a pham?
Ymgyrchoedd: Beth sy’n gwneud Ymgyrch yn Wych? Pa ymgyrchoedd sy’n eich ysbrydoli chi?
Hyfforddiant Cyfryngau: Sut i gynnal cyfweliad
Blogio: Sut i ysgrifennu blog
Llysgenhadon Brand Our Bright Future
Dyma eich cyfle chi i fod yn wyneb Our Bright Future!
Rhannwch eich creadigrwydd
Cael hwyl! Rhannwch eich profiadau drwy fideo, ffotograffau neu riliau.
Rhannwch eich positifrwydd
Rydyn ni eisiau gweld Our Bright Future o’ch persbectif chi.
Rhannwch eich syniadau
Mae hon yn rhaglen i chi hefyd! Gadewch i ni greu rhywbeth rhyfeddol gyda’n gilydd.
Cysylltwch â’n tîm:
Ashleigh Carter (hi)
Prentis Our Bright Future
Rhif Ffôn: 01636 670038
acarter@wildlifetrusts.org
Cath Hare (hi)
Pennaeth Grantiau
Rhif Ffôn: 01636 670083
Mob: 07833 017167
chare@wildlifetrusts.org