Mae yna ddigon o ffyrdd i gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol, er bod rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinydd perthnasol y prosiect.
Youth Dream Green
Grŵp o bobl ifanc yw Youth Green Dream sy’n rhannu eu breuddwydion, eu gwybodaeth a’u llais i greu dyfodol gwyrddach. Allech chi fod yn aelod newydd o’r grŵp?
Gyda chefnogaeth Our Bright Future a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae pobl ifanc Youth Dream Green yn cynllunio digwyddiad, gyda phobl ifanc eraill ac ar eu cyfer, yn ymwneud â’r math o fyd maen nhw eisiau byw ynddo ar ôl y cyfyngiadau symud.
Os ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd, bydd hwn yn gyfle gwych i gwrdd â phobl debyg i chi a chael profiad gwerthfawr o gynllunio digwyddiad cenedlaethol am y materion pwysicaf yn eich barn chi.
Does dim angen i chi fod yn arbenigwr, dim ond cyfrannu eich angerdd! Gwnewch gais i ymuno â’r grŵp drwy lenwi’r ffurflen yma.
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl.
Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt.
Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.