Prentis Our Bright Future
Rydyn ni’n chwilio am rywun sydd â diddordeb yn yr amgylchedd ac angerdd dros lais pobl ifanc. Rydyn ni’n deall ei bod yn gallu bod yn anodd dechrau gyrfa yn y sector cadwraeth.
Mae ein Prentisiaeth yn cynnig cyfle i chi gael profiad o wahanol agweddau ar reoli prosiectau a chyfathrebu gan ddysgu mwy hefyd am waith ein timau ehangach, fel Polisi ac Ymgyrchu, Iechyd ac Addysg, ac Adnoddau Dynol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais am y rôl gyffrous yma, cliciwch yma.
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl.
Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt.
Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.