Mae yna ddigon o ffyrdd i gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol, er bod rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinydd perthnasol y prosiect.
Allech chi fod yn rhan o’r economi werdd? Gyrfaoedd Amgylcheddol: Sesiwn Holi ac Ateb Pobl Ifanc
Wedi’i anelu at bobl ifanc sy’n chwilio am eu gyrfaoedd yn y dyfodol, bydd y sesiwn ar-lein yma’n cyflwyno’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol ac yn edrych ar rôl lefel mynediad ar draws y sectorau cadwraeth, yr amgylchedd a chynaliadwyedd gan weithwyr gyrfaoedd proffesiynol angerddol, ifanc.

Cewch glywed gan banel bach a fydd yn rhannu eu profiadau a’u llwybrau gwaith a’u cyngor doeth ar gyfer datblygu gyrfa. Bydd staff sydd â phrofiad o’r broses recriwtio yn cynnig eu hawgrymiadau ar gyflogadwyedd a’r gwahanol lwybrau sydd ar gael.

Bydd digon o amser i chi ofyn eich cwestiynau eich hun!

Dydd Llun 14 Rhagfyr 4.30-6pm
Cliciwch yma i gael gwybod mwy a chofrestru.
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl.
Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt.
Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.