Pwy sy’n rhedeg y prosiect Creative Pathways Environmental Design? Impact Arts
Ble mae’r prosiect? Glasgow, Caeredin, Sir Renfrew, Gogledd Sir Ayr a Gogledd Sir Lanark
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 14-19 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Mae Creative Pathways Environmental Design yn llawn amser am rhwng 10 ac 16 wythnos. Mae’r rhaglen Cysylltiadau Creadigol yn para rhwng chwech ac wyth wythnos ac mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn para 12 mis
Beth yw e? Mae tair elfen i’r prosiect:
  •  Creative Pathways Environmental Design: Hyfforddiant sgiliau creadigol os ydych chi’n 16 i 19 oed ac yn ddi-waith. Byddwch yn gallu gwneud profiad gwaith a dilyn hyfforddiant sy’n cael ei achredu
  • Cysylltiadau Creadigol: Rhaglen chwech i wyth wythnos os ydych chi rhwng 14 ac 16 oed ac wedi ymddieithrio o’r ysgol
  • Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc: I artist sydd wedi graddio’n ddiweddar, i gyflwyno gweithgareddau amgylcheddol mewn ysgolion a grwpiau cymunedol
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Oes posib i mi ymuno? Cysylltwch â thîm Creative Pathways Environmental Design i gael gwybod pryd maent yn recriwtio nesaf
Gyda phwy mae cysylltu? jamie.proudfoot@impactarts.co.uk