Pwy sy’n rhedeg y prosiect My World My Home? UpRising
Ble mae’r prosiect? Llundain, Birmingham, Manceinion a Chaerdydd
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 19-24 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Un noson yr wythnos
Beth yw e? Rhaglen arweinyddiaeth amgylcheddol naw mis sy’n cynnwys sesiynau gwybodaeth a sgiliau, cyfle i ddatblygu a rhedeg eich ymgyrch amgylcheddol eich hun a chyfle i gyfarfod arweinwyr busnes, y llywodraeth ac elusennol
Faint mae’n gostio? Mae am ddim! 
Oes posib i mi ymuno? Mae 35 i 40 o lefydd ar gael bob blwyddyn ym mhob lleoliad. Mae’r rhaglen yn dechrau yn mis Hydref ac yn weithredol tan y Gorffennaf canlynol
Gyda phwy mae cysylltu? hello@uprising.org.uk  
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am the Environmental Leadership Programme? Ydych, edrychwch ar stori Rebecca