Pwy sy’n cyflwyno’r Grassroots Challenge? Ulster Wildlife
Ble mae’r prosiect? Y chwe sir yng Ngogledd Iwerddon
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect?  11-24 oed
Beth yw e? Gweithgareddau amgylcheddol os ydych chi:
  • yn rhan o Glwb Ffermwyr Ifanc yn Ulster
  • yn gweithio tuag at Ddyfarniad Dug Caeredin
  • yn mynychu ysgol arbennig
Pa mor aml ydw i’n gallu dod? Mae’n amrywio yn nhair elfen y prosiect
Faint mae’n gostio? Mae am ddim! Efallai y bydd ffi fechan i ysgolion felly cofiwch gysylltu â thîm Grassroots Challenge i gael gwybod mwy
Oes posib i mi ymuno? Oes, cysylltwch â thîm Grassroots Challenge i gael gwybod pa elfen o’r prosiect rydych chi’n gymwys ar ei chyfer
Gyda phwy mae cysylltu? alexey.janes@ulsterwildlife.org
Oes posib dilyn y Grassroots Challenge ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, mae’r Grassroots Challenge ar Facebook, Instagram a Twitter