Pwy sy’n rhedeg y prosiect My World My Home? Cyfeillion y Ddaear
Ble mae’r prosiect? Llundain, Dwyrain Canolbarth Lloegr, Cymru a De Orllewin Lloegr
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 16-18 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Trip preswyl am dridiau, hyfforddiant ymgyrchu deuddydd, hyfforddiant bob pythefnos a chefnogaeth barhaus i’r ymgyrch
Beth yw e? Rhaglenni datblygu arweinyddiaeth yn para blwyddyn ble gallwch gwblhau Lefel 3 mewn Ymgyrchu Cymunedol ac 8 o bwyntiau UCAS
Faint mae’n gostio? Mae am ddim! Ac fe gewch chi drip preswyl am dridiau i’r Peak District heb orfod talu ceiniog!
Oes posib i mi ymuno? Mae My World My Home ar gael i chi os ydych chi’n mynd i un o’r colegau canlynol:
 1. Coleg Chweched Dosbarth Y Ddinas ac Islington
 2. Coleg Chweched Dosbarth Newham (NewVIC)
 3. Coleg Richmond Upon Thames
 4. Campws Hackney Coleg New City
 5. Central College Nottingham
 6. New College Nottingham
 7. Coleg Derby
 8. Coleg Gorllewin Sir Nottingham
 9. Coleg y Cymoedd
 10. Coleg Dinas Bryste
 11. Coleg Gwent
 12. Coleg Penybont
Gyda phwy mae cysylltu? (1-3) clare.walden@foe.co.uk, (4) laura.mcfarlane-shopes@foe.co.uk, (5-8) joanna.lane@foe.co.uk (9-12) joanna.lane@foe.co.uk
Beth os nad yw fy ngholeg ar y rhestr? Os ydych chi’n gweithio mewn coleg ac eisiau gallu cynnig My World My Home, cysylltwch â laura.mcfarlane-shopes@foe.co.uk